Як створити електронний портфоліо вчителя.

Серед вчителів електронне портфоліо набуває все більшої популярності і стає необхідним для педагогів, які бажають підвищити свій професійний рівень. Сучасне портфоліо вчителя - це наочне і барвисте відображення його професійних досягнень та індивідуальності за допомогою тексту, зображень, звуку, анімації та інших мультимедійних можливостей.
Інструкція
1
У першому розділі чітко і яскраво вкажіть прізвище, ім'я, по батькові. Поруч розмістіть вашу фотографію. Наступний пункт - «Освіта» (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація). Обов'язково опишіть свій трудовий і педагогічний стаж роботи. У розділі «Підвищення кваліфікації» і «Самоосвіта» вказуються пройдені курси, семінари в яких ви брали участь. Обов'язково перерахуйте свої досягнення в порядку значимості: нагороди, грамоти, листи подяки. Розмітити скан-копії документів для наочності з використанням можливостей гіперпосилань.
2
У розділі «Методична робота» поміщаються розробки авторських програм вчителя, плани і аналізи уроків, а також контрольні, перевірочні роботи, тести, лабораторні роботи, розроблені вчителем. Відзначте свою роботу в методичному об'єднанні, співпраця з вузами та іншими освітніми установами. Якщо ви брали участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах, підкресліть і це.
3
Бажано включити в портфоліо розділ, що містить досягнення учнів. Це можуть бути результати участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях, проектні роботи учнів, опис їх творчих робіт. Тут же можна відобразити показники якості знань учнів за останні кілька років, звіти по зрізах знань, а також рейтинг учнів.
4
Розкажіть про свою позаурочної діяльності з предмету. Це можуть бути проекти з використанням інформаційних технологій, програми гуртків та факультативів, завдання олімпіад, інтелектуальних марафонів, сценарії позакласних заходів, екскурсійна робота. Для наочності використовуйте фотографії та відео з записом проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо.).
5
У розділі «Навчально-матеріальна база» поміщаються списки літератури та наочних посібників з предмету (макети, таблиці, схеми, ілюстрації). Вкажіть наявність технічних засобів навчання (комп'ютер і комп'ютерні засоби навчання, мультимедійні дошки, музичний центр тощо). Наведіть приклади використовуваних аудіо- та видеопособий, дидактичного матеріалу та інші документи за бажанням вчителя.
Корисна порада
Електронне портфоліо вчителя може бути оформлено у вигляді брошури, папки або альбому в електронному форматі (наприклад, презентаційна програма PowerPoint або набір графічних файлів), персональної сторінки або цілого сайту.
Портфоліо вчителя є способом накопичення та оформлення матеріалів, які показують рівень професіоналізму, а також уміння вирішувати свої професійні завдання. Портфоліо демонструє рівень підготовленості педагога , його активність у навчальних, а також позанавчальних видах діяльності.
Інструкція
1
У розділі про загальні відомостях прізвище, ім'я та по батькові напишіть чітко і яскраво, щоб вони добре запам'яталися з першого перегляду. Вказувати рік народження чи ні - питання досить спірне. Краще поруч з ПІБ помістити свою фотографію.
2
У розділі "освіта" вкажіть основну спеціальність, а також кваліфікацію за дипломом. За наявності декількох дипломів тут потрібно перерахувати все.
3
Розділ про трудову і педагогічній роботі вказує положення на кар'єрних сходах. У ньому вказуються всі навчальні установи, де вдалося попрацювати. Цей розділ демонструє педагогічний досвід, його різноманітність і є одним з ключових параметрів при оцінці вчителя. Дана графа вимагає постійного оновлення.
4
У розділі "підвищення кваліфікації" вкажіть семінари, курси в яких вдалося взяти участь і проявити себе. Детально опишіть найбільш значущі епізоди з практики підвищення кваліфікації. Графа "листи подяки, грамоти, нагороди" дає можливість судити про індивідуальний розвиток педагога.
5
Розділ результатів педагогічної діяльності відображає матеріали, які свідчать про досягнення учнів в освоєнні освітніх програм, сформованості ключових компетентностей у них по предмету, що викладається. Також в ньому повинні бути представлені порівняльний аналіз діяльності педагога на базі контрольних зрізів; результати участі вихованців у конкурсах, олімпіадах; відомості про надходження за фахом до вузів; відомості про кількість медалістів і так далі. Матеріали цього розділу дають уявлення про динаміку педагогічної діяльності вчителя.
6
Розділ науково-методичної діяльності включає методичні матеріали, які підтверджують професіоналізм педагога, участь у творчих і професійних конкурсах, розробці авторських програм, проведенні наукових досліджень, підготовці творчого звіту, статті, доповіді, реферату.
7
Позаурочна діяльність з предмету, що викладається. У цей розділ впишіть список проектів, навчально-дослідних робіт, рефератів, творчих робіт, виконаних по предмету учнями; список переможців інтелектуальних марафонів, змагань, конкурсів, переможців олімпіад; відеокасети і фотографії проведених позакласних заходів; програми роботи факультативів та гуртків.
8
Навчально-матеріальна база. Цей розділ повинен містити список довідкової літератури та інших словників з предмета; приклади творів і рефератів, збірників задач, вправ, дидактичного матеріалу; аудіо- та відеоматеріали; ступінь використання комп'ютера, комп'ютерних засобів навчання; опис технічних засобів для навчання; список наочних посібників та, за бажанням вчителя, інші документи.