Як порахувати виручку.

У торгівлі в процесі продажу товару виходить нова вартість, яка може бути визначена сумою виручки. Виручка від реалізованої продукції - це головне джерело відшкодування витрат понесених при продажу товару (з/плата, податки, електроенергія і т. П.), Вона ж забезпечує кругообіг коштів і безперервність у роботі організації.
Інструкція
Розрахунок виручки базується на вивченні ринку збуту продукції та оцінці ємності. Спочатку необхідно оцінити загальну вартість товару, який планується реалізувати в певному регіоні, враховуючи насиченість ринку і зміну попиту. Після чого потрібно визначити частку ринку, яку організація планує охопити і отримати суму реалізації. Так прогнозується обсяг можливих продажів і розмір передбачуваної виручки.
Інструкція
1
При плануванні отримання певної суми виручки від продажів необхідно враховувати можливість збуту і виробничу потужність організації, яка дозволяє випустити затребуваний ринком обсяг продукції. Визначальним фактором найчастіше є ємність потенційного ринку з урахуванням жорсткої конкуренції.
2
Від результату прогнозування обсягу продажів і надходжень виручки залежить результат фінансової діяльності підприємства. Розрахунок обсягу продажів слід починати з гіршого сценарію, тобто з урахуванням ймовірності часткової втрати ринку внаслідок жорсткої конкуренції, недопоставки сировини, появою більш якісного продукту та ін.
3
Другий варіант розрахунку повинен орієнтуватися на максимальну величину продажів з умовою усунення більшої частини конкурентів, розширення ринку збуту, підвищення якості виробленої продукції та ін.
4
Останній варіант розрахунку є найбільш імовірним, тобто середнім. Необхідно об'єктивно оцінити можливості підприємства і місткість ринку.
5
У підсумку виручка обчислюється на підставі обсягу реалізованої продукції, з урахуванням діючих цін, але без ПДВ, акцизів, збутових і торговельних знижок та експортних тарифів. І в зв'язку з тим, що продукція, вироблена в минулому або поточному періоді, реалізовується не повністю, під час планування розмірів виручки від реалізації слід враховувати обсяг перехідних залишків продукції на початок планового періоду і на кінець.
6
Таким чином, виручка дорівнює сумі перехідних залишків продукції на початок періоду і поточної товарної продукції, за вирахуванням залишків продукції на кінець планового періоду.
7
Обчислити розмір отриманої виручки від реалізації продукції, яка має натурально-речову форму, можна за допомогою первісної вартості і ціни товару. Тобто необхідно з реалізаційної ціни (не враховуючи ПДВ) відняти початкову вартість (без ПДВ), і в підсумку отримана сума і буде виручкою.
Зверніть увагу
Встановивши ціну на свій продукт і отримуючи виручку, підприємство отримує ще не чистий прибуток, так як виручку необхідно зіставити з витратами.
Корисна порада
Організація працює з прибутком, якщо сума виручки є вище точки беззбитковості.