Як скласти вступний баланс. вступний баланс складається.

Вступний баланс є першим баланс ом підприємства, тому він складається на самому початковому етапі виробничої діяльності. Для початку необхідно підготувати документи, які будуть відображати зміст активів і надходження внесків.
Інструкція
1
Надрукуйте назву документа: «Вступний бухгалтерський баланс ». Нижче вкажіть дату його складання. Наприклад: «на 09 лютого 2011 року».
2
Напишіть повністю організаційну форму та найменування організації, на підставі якої ви складаєте даний баланс . З правого боку занесіть коди в таблицю: форму по ОКУД, за ЗКПО. Далі відзначте ІПН компанії.
3
Вкажіть вид діяльності підприємства та її форму власності (приватна, державна). Після цього внесіть дані про місце розташування фірми. При цьому врахуйте, що адреса має бути вказаний з індексом.
4
Зробіть таблицю. У ній відобразіть наявні активи підприємства. Для цих цілей напишіть у першій колонці таблиці, в шапці: «Активи». У другій: «Код показників», у третій: «На початок звітного періоду» і в четвертій: «На кінець звітного періоду».
5
Заповніть повністю першу колонку таблиці. Як правило вносять такі активи: необоротні та оборотні активи. У свою чергу, необоротні активи повинні включати в себе: незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові вкладення (податкові відкладені активи) та інші необоротні активи. Склад оборотних активів повинен бути також детально розписаний в таблиці: запаси (сировина, матеріали, інші аналогічні цінності; товари для перепродажу та готова продукція; витрати майбутніх періодів), податкові внески на додану вартість, грошові кошти, дебіторська заборгованість, фінансові короткострокові вкладення.
6
Внесіть дані за активами в інші колонки. Всі значення беріть з раніше підготовлених документів. Після цього розрахуйте підсумкові суми по позаоборотних і оборотних активів компанії. Відзначте отримані значення в таблиці наступним чином: разом по розділу 1, разом по розділу 2. При цьому, під розділом 1 відзначте всі дані в таблиці по позаоборотних активів і під розділом 2 по оборотним.
7
Порахуйте баланс . Він має дорівнювати сумі підсумкового значення по оборотних активів. Перевірте правильність заповнення документа і передайте його на затвердження керівнику.
Для випускників шкіл літо - сама спекотна пора, причому не тільки в прямому, а й переносному значенні. Адже саме в цей час вони складають вступні іспити до вищих навчальних закладів. За законом подавати документи і намагатися вступити можна відразу в кілька вузів, з яких пізніше доведеться вибрати один.
У зв'язку з тим, що сьогодні в Росії діє система ЄДІ, гарантовано поступити можна відразу в кілька навчальних закладів відразу. Так можна зробити з тієї причини, що дозволяється для участі у вступних випробуваннях здавати в комісію копії всіх документів. Також в приймальні комісії разом з необхідним пакетом документом відправляються і бали, отримані в результаті шкільного підсумкового тестування. Далі педагогічний склад порівняє всі цифри і визначить ряд студентів, які будуть обучаться.Но є ряд профільних навчальних закладів, які одними результатами ЄДІ не задовольняться, а перевірять знання абітурієнта ще й власними іспитами. У цьому випадку також можна проходити вступні випробування у два вузи одночасно. Головна проблема полягає в тому, щоб дні проведення тесту не збігалися. Далі залишиться тільки відвідати всі ці тести і твори, після чого вам виставлять оцінки, за результатами яких і буде прийматися рішення про зарахування студента в вуз.Еслі ж ви хочете подати документи в два вузи, в одному з яких діє система зарахування за ЄДІ, а в іншому - за власними іспитів з урахуванням результатів шкільного підсумкового тестування, ваше завдання спрощується. Адже проходити вступні випробування потрібно буде тільки в одному вищому навчальному закладі. Коли всі іспити позаду, залишається тільки вибрати, в якому саме вузі ви залишитеся вчитися. Туди до певної дати необхідно надати оригінали всіх документів, які ви вже надавали до приймальної комісії перед початком вступної кампанії. Вас зарахують і включать в списки студентів, видадуть розклад і призначать дату першого лекцій.В той же вуз, в який ви йти передумали, вам потрібно буде зайти, щоб забрати свій комплект документів, поданий для проходження вступних випробувань. У деяких випадках абітурієнти за ними не повертаються. Адже спочатку до приймальної комісії здаються копії паперів. І в разі успішного проходження абітурієнтом вступних випробувань, але не складення ним в підсумку оригіналів документів, він зарахованим до даної навчальний заклад вважатися не буде. І його місце перейде до наступного за ним по черзі.