Як написати план дипломної роботи.

Дипломна робота виконується на останньому етапі навчання. Від правильного складання плану , за яким надалі буде викладено змістовний матеріал, може залежати і результат захисту. Часто саме по композиції роботи експерти оцінюють рівень теоретичної та методичної підготовки автора.
Вам знадобиться
  • - наявність теми дипломної роботи;
  • - база проведення дослідження;
  • - консультація наукового керівника.
Інструкція
1
Почніть написання плану з запровадження, в якому будуть відображені актуальність, новизна, теоретична і практична значущість роботи, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження. Обсяг цієї частини в плані відбивається в обсязі 2-4 сторінок.
2
Продумайте зміст основної частини роботи. Від цього буде залежати розбиття її на частини: розділи і параграфи. Якщо дипломна робота носить реферативно-описовий характер (історична, філософська та ін.), То частини її будуть носити теоретичний характер: історичний огляд, загальний теоретичний огляд, деталізація проблеми, можливості вирішення проблеми. У дослідно-практичній роботі теоретична частина скоротиться, а опис, апробація та реалізація досвіду відіб'ється у другій частині диплома.
3
Використовуйте структуру, що складається з трьох частин, якщо експеримент проводиться на базі дослідження (освітній заклад, виробництво). У першому розділі опишіть детально об'єкт дослідження (то масштабне явища, яке вивчаєте); у другому розділі уявіть предмет дослідження (те, за допомогою чого будете це вивчення проводити); третій розділ присвятіть опису дослідно-експериментальної роботи.
4
Зробіть висновки за виконану роботу, які відобразіть в ув'язненні. Послідовно викладіть логіку дослідження та результати. Дана частина роботи може бути розділена на складові: висновки з проведеного експерименту, висновок по підтвердженню або спростуванню гіпотези дослідження, перспективи для подальшої роботи.
5
Оформіть бібліографічний список використаної літератури. Всі джерела списку повинні бути відображені в тексті роботи. Список оформляється за алфавітом.
6
Помістіть додаткові матеріали, які захаращують текст роботи, в додатки: документи, діагностичні матеріали, схеми, таблиці та ін.
7
Оформіть план роботи у вигляді змісту, в якому містяться всі заголовки і вказуються сторінки, з яких вони починаються. Розташуйте назви глав один під одним, а параграфи кожної глави напишіть зі зміщенням на 3-5 знаків вправо по відношенню до назви глави. Пишіть все заголовки з великої літери без крапки на кінці.
Зверніть увагу
Будь-які зміни розробленого плану дипломної роботи можуть відбитися і на змісті, і навіть на назві диплома. Внаслідок того, що теми випускних робіт затверджуються до початку їх написання, то і план по можливості необхідно скласти заздалегідь і намагатися чітко його дотримуватися.
Корисна порада
Кожен заголовок повинен відображати суть того, що написано в роботі, і складатися, по можливості, з ключових слів, тобто відображати основний смисл.Заголовкі, зазначені в плані роботи, повинні в точності повторюватися в тексті без скорочень і змін.