Що таке семантика.

Значення того чи іншого слова в лінгвістиці називають семантикою. Ця наука вивчає процес створення сенсу того чи іншого слова, можливі варіанти його значень, а також має справу з однією з найелементарніших одиниць мови - знаком.
Слово « семантика » прийшло в кінці 19 століття в російську мову з французького і в сучасному мовознавстві воно найчастіше позначає лексичне значення тієї чи іншої мовної одиниці. Іноді під ним розуміють розділ лінгвістики, який вивчає смислове навантаження слів, використовуваних на території мови (його також називають мовознавчої семантикою) .Об'ектом дослідження даного розділу є сукупність компонентів однієї з основних одиниць мови (знака) - значущого, значущого і денотата. Під значущим розуміється зовнішня оболонка слова, яка може виражатися в послідовності звукових або письмових позначень. Вона має специфічної зв'язком з предметом, який нею позначається (денотатом), і предметом, який з'являється у свідомості людини при згадуванні даного слова (значущим). Зв'язок між цими трьома елементами формує значення словоформи і є першопричиною появи синонімії, омонімії та перифраза. Слова можуть об'єднуватися в групи за принципом схожості змісту, таким чином вони створюють різні лінгвістичні поля. Наприклад, всі слова, які можуть виражати поняття «доброта» представляють собою одночасно і лексичне, і семантичне поле. Семантика мови закріплює поняття, що відображають реалії життя соціуму, які були досягнуті в міру його развітія.Многозначное слово - ще один предмет вивчення даного розділу лінгвістики. У деяких випадках його називають полісемантів. Подібні словоформи володіють величезною кількістю варіантів взаємопов'язаних лексичних значень. Усередині цієї науки виділяють кілька напрямків, за якими ведуться дослідження мови. Найбільш відомі з них це компонентний аналіз, спосіб тезаурусов і полів, аналіз лексичних варіантів словоформ і культурологічний аналіз.