Як розрахувати середньорічний оборот. середньорічні показники Як розрахувати.

Середньорічний оборот на увазі під собою швидкість проходження коштів через різні стадії виробництва. При цьому, чим більшою є швидкість обігу оборот ного капіталу, тим більший прибуток отримає компанія.
Інструкція
1
Розрахуйте оборотність активів, а потім тривалість одного оборот а. У свою чергу, для того щоб порахувати оборотність активів, розділіть величину виручки на суму середньорічної вартості активів: Коб = В/А, де А - показник середньорічної вартості активів (сума всього капіталу); В - значення виручки за аналізований період (наприклад, рік) Отримані значення покаже вам, яка кількість оборот ов виробляють грошові кошти, вкладені в активи (майно) підприємства за рік. При зростанні величини даного показника збільшується ділова активність компанії.
2
Розділіть тривалість аналізованого періоду на показник оборотності активів, таким чином ви визначите тривалість одного оборот а. При цьому розрахунку слід враховувати, що чим менше є сума даного значення, тим краще для фірми.
3
Порахуйте коефіцієнт закріплення активів, що беруть участь в оборот е. Він дорівнює середній сумі всіх оборот них активів за аналізований період, розділеної на показник виручки організації. Цей коефіцієнт зможе показати вам, яка сума оборот них коштів була витрачена на один рубль реалізованого товару.
4
Визначте тривалість одного операційного циклу. Він дорівнює тривалості оборот а матеріалів і сировини + тривалість оборот а всієї готової продукції + оборот незавершеного виробництва + тривалість оборот а суми дебіторської заборгованості. Подібний показник необхідно розраховувати за кілька періодів. У тому випадку, якщо буде помічений його зростання, це буде говорити про погіршення становища компанії в сфері її ділової активності. При цьому можливе уповільнення оборотності капіталу.
5
Знайдіть тривалість одного фінансового циклу. Для цього відніміть з тривалості операційного циклу тривалість одного оборот а кредиторської заборгованості. У свою чергу, чим меншою величиною буде володіти даний показник, тим більшою буде ділова активність організації.