Як розрахувати поріг рентабельності. Як розрахувати точку беззбитковості.

Поріг рентабельності представляє собою величину виручки в такому значенні, коли забезпечується покриття всіх витрат повністю при прибутку, яка дорівнює нулю. Його називають ще точкою беззбитковості. Саме в цій точці виручка може змінюватися в розмірі, що в свою чергу впливає на виникнення збитку або прибутку.
Інструкція
1
Можете розрахувати поріг рентабельності за допомогою двох способів: аналітичним або графічним. У свою чергу, при аналітичному методі обчислення даного показника необхідно використовувати наступну формулу: Поріг рентабельності = величина постійних витрат/коефіцієнт валової маржі.
2
Визначте значення валової маржі, якщо у вас немає вже розрахованого показника. Для цього скористайтеся формулою: валова маржа = сума виручки - розмір змінних витрат. Потім порахуйте коефіцієнт валової маржі, що дорівнює валовій маржі розділеної на суму виручки.
3
Можете використовувати одну повну формулу для розрахунку порога рентабельності, яка сформована з усіх перерахованих вище: Поріг рентабельності = величина постійних витрат * суму виручки (виручка - сума змінних витрат).
4
Знайдіть значення порога рентабельності за допомогою графіка. Для цього намалюйте графік. Потім на осі OY перерахуйте постійні витрати. Після цього проведіть лінію, яка повинна бути паралельною осі ОХ і відзначте на ній постійні витрати.
5
Визначте на осі OX точку обсягів продажів. Далі виберіть точку на цій осі і для обраної суми обсягу продажів розрахуйте значення суми постійних і змінних витрат. Після цього побудуйте пряму лінію, яка повинна задовольняти встановленим значенням.
6
Відзначте для себе ще одну будь-яку точку обсягів реалізації на осі OX. Потім визначте суму виручки для даного значення. Після цього також побудуйте пряму лінію за отриманими значеннями.
7
Зверніть увагу, що на графіку точкою беззбитковості або порогом рентабельності буде та точка, яка вийшла у вас при перетині двох прямих, побудованих раніше. Правильно побудований графік беззбитковості зможе дозволити вам співвіднести всі суми витрат і доходів від реалізації продукції.
Розрахунок порога рентабельності є одним з аспектів аналізу прибутковості підприємства з точки зору привабливості для сторонніх інвесторів. Ця величина може бути представлена як в натуральному, так і в грошовому вираженні.
Інструкція
1
Фінансовий стан підприємства оцінюється багатьма показниками, одним з яких є поріг рентабельності. Ця величина дорівнює обсягу продажів в одиницях товару або в грошах, при якому компанія покриває всі витрати, але при цьому не отримує прибутку.
2
Поріг рентабельності представляє великий інтерес для потенційного інвестора, оскільки несе в собі інформацію про ступінь стійкості підприємства, його здатності отримати максимальний прибуток, оптимізуючи виробництво. Виходячи з цього, в оцінювача формується думка про здатність компанії виплачувати дивіденди і відсотки за кредит.
3
Розрахунок показника проводиться як в натуральному вираженні, так і в грошовому. Відповідно, існує дві формули для обчислення цієї величини: ПРД = В * Рпост/(В - Рпер), ПРН = Рпост/(Ц - ЗСпер), де: ПРД і ПРН - поріг рентабельного грошовий і натуральний (в штуках товару), В - виручка, Рпост - постійні витрати, Рпер - змінні витрати, Ц - ціна одиниці продукції, ЗСпер - середні змінні витрати.
4
Необхідно дати кілька пояснень з приводу складових величин формул. Постійні витрати - це витрати, які є постійною величиною, що не залежить від обсягу реалізації і від напрямку його зміни (зростання/падіння). Величина змінних витрат прямо пропорційна обсягу продажів і змінюється разом з ним. Середні змінні витрати - це та ж величина на одну одиницю товару.
5
За формулами видно, що при розрахунку порога рентабельності в натуральному вираженні цей показник дорівнює співвідношенню між постійними витратами і величиною, на яку ціна штуки товару перевершує питомі змінні витрати. Тобто можна сказати, що при збігу цих показників настане точка беззбитковості, коли підприємство не несе збитків, але й не отримує прибутку.
6
Грошовий показник враховує суму виручки, це співвідношення величин покриття обох видів витрат. Такий поріг рентабельності більш привабливий для потенційного кредитора, оскільки робить більш наочними висновки про фінансову віддачу діяльності підприємства.
7
З метою підвищення ефективності аналізу економісти переважно будувати графіки, на яких відображаються лінії всіх показників. Осі координат в даному випадку представляють обсяг товару і прибуток відповідно. Поріг рентабельності досягається в тому випадку, якщо крива доходів перетинає і йде вище лінії загальних витрат.