Як знайти коефіцієнт варіації. знайти коефіцієнт варіації. приклад.

Математична статистика немислима без вивчення варіації і, в тому числі, розрахунку коефіцієнта варіації . Він отримав найбільшу застосування на практиці завдяки нескладному розрахунку і наочності результату.
Вам знадобиться
  • - варіація з декількох числових значень;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Спочатку знайдіть вибіркову середню. Для цього складіть всі значення варіаційного ряду і розділіть їх на кількість досліджуваних одиниць. Наприклад, якщо потрібно знайти коефіцієнт варіації трьох показників 85, 88 і 90 для розрахунку вибіркової середньої треба додати ці значення і поділити на 3: х (ср) = (85 + 88 + 90)/3 = 87 , 67.
2
Потім розрахуйте помилку репрезентативності вибіркової середньої (середнє квадратичне відхилення). Для цього з кожного значення вибірки відніміть середнє значення, знайдене в першому кроці. Зведіть всі різниці в квадрат і складіть отримані результати між собою. Ви отримали чисельник дробу. У прикладі розрахунок виглядатиме так: (85-87,67) ^ 2 + (88-87,67) ^ 2 + (90-87,67) ^ 2 = (- 2,67) ^ 2 + 0,33 ^ 2 + 2,33 ^ 2 = 7,13 + 0,11 + 5,43 = 12,67.
3
Щоб отримати знаменник дробу помножте кількість елементів вибірки n на (n-1). У прикладі це виглядатиме як 3х (3-1) = 3х2 = 6.
4
Розділіть чисельник на знаменник і з отриманого числа висловіть дріб, щоб отримати помилку репрезентативності Sх. У вас вийде 12,67/6 = 2,11. Корінь з 2,11 дорівнює 1,45.
5
Приступайте до найголовнішого: знайдіть коефіцієнт варіації . Для цього розділіть отриману помилку репрезентативності на вибіркову середню, знайдену в першому кроці. У прикладі 2,11/87,67 = 0,024. Щоб отримати результат у відсотках, помножте отримане число на 100% (0,024х100% = 2,4%). Ви знайшли коефіцієнт варіації , і він дорівнює 2,4%.
6
Зверніть увагу, отриманий коефіцієнт варіації досить незначний, тому варіація ознаки вважається слабкою і досліджувану сукупність цілком можна вважати однорідною. Якби коефіцієнт перевищував 0,33 (33%), то середню величину не можна було вважати типовою, і вивчати по ній сукупність було б невірно.
Корисна порада
Ви можете перевірити результат «на око», щоб переконається в його вірності. Оцініть приблизно елементи вибірки, якщо вони майже не відрізняються, у вас повинен вийти незначний відсоток відхилення. Чим сильніше розкид значень показника, тим більше буде коефіцієнт варіації.