Як віднімати квадратний корінь.

В операціях з математичними виразами, що містять квадратні корені, від знаків радикала бажано позбутися. Існують два основні методи зробити це: обчислення значення подкоренного вирази або його спрощення. Перший варіант застосуємо в тих випадках, коли під знаком кореня немає невідомих змінних, а другий не має обмежень у використанні.
Інструкція
1
Якщо під знаком кореня стоїть математичне вираз, що містить одне або кілька змінних значень, то спробуйте спростити його і винести з під радикала. Наприклад, якщо відняти потрібно квадратний корінь з виразу 9 * a? + 9 * b? + 18 * a * b, то його спрощення дасть більш зручний набір з двох множників - 9 * (a + b) ?. Знак радикала в цьому випадку можна прибрати після вилучення кореня з кожного сомножителя:? (9 * a? + 9 * b? + 18 * a * b) =? (9 * (a + b)?) = 3 * (a + b). Потім використовуйте отриманий вираз в операції віднімання замість вихідного квадратного кореня.
2
Якщо під знаком радикала варто чисельна величина, то найбільш простим способом вирішення завдання буде обчислення значення кореня з наступним відніманням отриманого результату. Маючи доступ в інтернет, зробити це дуже легко, навіть немає необхідності проводити які-небудь обчислення. Перейдіть, наприклад, на сайт пошукової системи Google і в поле запиту наберіть потрібне математичне дію. Скажімо, якщо потрібно відняти з числа 5831 квадратний корінь з 563, то введіть запит «5831 - sqrt 563». У цьому записі скорочення від англійської назви квадратного кореня (SQuare RooT) замінює знак радикала. Вбудований в пошуковик калькулятор розрахує і відобразить результат навіть без натискання кнопки відправки запиту на сервер: 5 831 - sqrt (563) = 5 807,27238.
3
Використовуйте обчислювальні засоби операційної системи вашого комп'ютера, якщо доступ в інтернет відсутній. Найпростіше в цьому випадку використовувати програму, що імітує звичайний калькулятор. В ОС Windows запустити її можна через головне меню, що відкривається клацанням по кнопці «Пуск» - відповідна посилання поміщена в його розділ "Всі програми". Після відкриття програми наберіть число, з якого слід відняти корінь , і натисніть кнопку М + в інтерфейсі калькулятора - так ви помістіть це значення в його пам'ять. Потім введіть число, з якого треба витягти корінь , і клацніть по кнопці зі значком радикала (друга зверху в самій правій колонці) - калькулятор відобразить розраховане значення. Натисніть кнопку М-, щоб відняти з вміщеного в пам'ять числа цю величину, а потім за допомогою кнопки MR дайте додатком команду показати результат. Число, яке калькулятор відобразить, і буде результатом вирахування квадратного кореня.