Як порахувати вартість товару.

Поняття вартості товара включає в себе ті витрати, які понесло підприємство при виробництві та продаж будь-яких товара або послуги. Правильний підрахунок її дуже важливий для підприємства, адже від цього залежить його подальша прибуток і рентабельність.
Інструкція
1
Щоб порахувати вартість товара , необхідно скласти докупи матеріальні витрати, витрати на оплату праці, соціальні потреби, витрати на амортизацію основних засобів як власних, так і орендованих, різні види зборів , податків, платежів та інші витрат.
2
В список матеріальних затрат слід включити вартість сировини, матеріалів, різних комплектуючих виробів і інструментів, придбаних для виробництва товара або послуги. Роботи, які виконувались іншими організаціями, витрати з використання природного сировини, а також вартість палива і різних видів енергії. Вартість таких витрат формується за ціною придбання матеріальних ресурсів без урахування податку на додану вартість.
3
Витрати на оплату праці включають в себе не тільки основну заробітну плату працівників, а й додаткову. У вигляді надбавок, премій, компенсацій за особливі умови або режим роботи і т.п. В даній статті витрат слід враховувати також оплату праці працівників, видану в натуральній формі. Наприклад, продуктами або товаром.
4
В відрахування на соціальні потреби необхідно внести ті кошти, які були перераховані в фонд соціального страхування та Пенсійний фонд РФ.
5
Потім, до зазначених вище затратам слід додати різні види податків, зборів і платежів. Це можуть бути збори за викиди речовин, що забруднюють довкілля, винагороди за інноваційні розробки, оплата робіт по сертифікації товарів і послуг, витрати на відрядження робітників, підйомні.
6
До групи інших витрат можуть бути віднесені витрати на маркетингові дослідження і рекламне просування товара . Витрати на транспортування товара на місце реалізації, плата іншим організаціям за сторожову і пожежну охорону, витрачені кошти на послуги зв'язку. А в разі оренди будівель, споруди та обладнання - орендна плата.
7
Сума, отримана з даних видів витрат, і буде представляти собою вартість товара .