Як обчислити вихідні концентрації.

У ході протікання реакцій одні речовини перетворюються в інші, змінюючи при цьому свій склад. Таким чином, «вихідні концентрації » - це концентрації речовин до початку перебігу хімічної реакції, тобто перетворення їх в інші речовини. Зрозуміло, таке перетворення супроводжується зменшенням їх кількості. Відповідно, знижуються і концентрації вихідних речовин, аж до нульових значень - якщо реакція протекла до кінця, необоротно, а компоненти були взяті в еквівалентних кількостях.
Інструкція
1
Припустимо, перед вами поставлена наступна задача. Протікала якась хімічна реакція, в ході якої вихідні речовини, прийняті як А і Б, перетворювалися на продукти, наприклад, умовно В і Г. Тобто реакція проходила за наступною схемою: А + Б = В + Г. При концентраціях речовини Б рівним 0 , 05 моль/л, а речовини Г - 0,02 моль/л, встановилося якесь хімічну рівновагу. Необхідно визначити, яка початкова концентрація речовин А0 і Б0, якщо константа рівноваги Кр дорівнює показнику 0,04?
2
Для вирішення поставленого завдання прийміть рівноважну концентрацію речовини А за величину «x», а концентрацію речовини В за «y». А також згадайте, що константа рівноваги Кр обчислюється за такою формулою: [В] [Г]/[А] [Б].
3
У ході вирішення отримаєте наступні обчислення: 0,04 = 0,02y/0,05x. Тобто шляхом найпростіших обчислень ви отримаєте, що y = 0,1x.
4
Тепер ще раз уважно подивіться на вищевказане рівняння хімічної реакції. З нього випливає, що з одного благаючи речовин А і Б утворювалося по одному молю речовин В і Г. Виходячи їх цього, початкову молярну концентрацію речовини А можна представити таким чином: А0 = x + 0,02 А0 = x + y
5
Згадайте, що величина «y», як ви тільки що визначили, дорівнює нікому показником 0,1x. Перетворюючи ці рівняння надалі, ви отримаєте: x + 0,02 = 1,1 x. З цього випливає, що x = 0,2 моль/л, і тоді початкова концентрація [A0] дорівнює 0,2 + 0,02 = 0,22 моль/л.
6
А як бути з речовиною Б? Його початкова концентрація Б0 знаходиться набагато простіше. Для визначення до рівноважної концентрації цієї речовини треба додати рівноважну концентрацію продукту-речовини Г. Тобто [Б0] = 0,05 + 0,02 = 0,07 моль/л.Ответ буде таким: [A0 ] = 0,22 моль/л., [Б0] = 0,07 моль/л. Поставлена задача вирішена.