Як визначити виручку. калькуляція страв.

Виручкою зазвичай вважаються надходження грошових коштів від покупців на розрахунковий рахунок та в касу підприємства або індивідуального підприємця. Виручку можна визначити заздалегідь як при стабільному, так і при нестабільному попиті. Необхідно це для того, щоб заздалегідь спланувати економічну діяльність підприємства, яка безпосередньо залежить від отриманих показників.
Інструкція
1
Визначити виручку можна за допомогою двох способів: прямим і зворотним рахунком. Методика прямого рахунки заснована на тому, що відомий попит. А розрахунковим методом визначають виручку при нестабільному попиті.
2
Для розрахунку виручки методом прямого рахунку треба визначити ціну за одиницю реалізованої продукції, послуги чи товару, визначити кількість продукції, яку реалізували за поточний період часу. Далі розрахуйте виручку, помноживши кількість продукції на ціну за її одиницю, в результаті отримане число можна вважати виручкою від реалізації продукції.
3
Для обчислення виручки за допомогою розрахункового методу при нестабільному попиті потрібно: Визначити кількість не реалізованою продукції на початок даного періоду. Потім визначити кількість товарів підготовлених до випуску за даний проміжок часу. Далі відніміть від кількості непроданою продукції на кінець періоду плановані залишки. Далі від кількості нереалізованої продукції на початок періоду треба відняти плановані залишки нереалізованого продукту на кінець цього періоду і додати кількість товарів, підготовлених до випуску під час поточного періоду. Отримана кількість множте на ціну. Таким чином, ви визначите виручку від реалізації продукції.
4
Щоб визначити виручку, насамперед, необхідно розрахувати собівартість продукції. Для цього складемо всі витрати, вироблені в періоді, за який розраховуємо виручку. Це витрати на придбання або виготовлення продукції, включаючи заробітну плату працівникам, відрахування і податки з фонду заробітної плати, орендну плату за приміщення та обладнання (якщо є оренда) і т.д. Отриману суму розділіть на кількість проданої за цей період продукції, визначте повну собівартість одиниці продукції. Далі визначайте шукану виручку від реалізації продукції: кількість продукції помножити на її ціну, визначену з різниці відпускної ціни одиниці продукції та повної собівартості одиниці продукції.
5
В звіті про прибутки і збитки (Ф №2) є рядок 010 там, і відбивається валова виручка організації від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (віднявши ПДВ, акцизи та інші аналогічні платежі). Якщо у вас облікова політика по оплаті, то сума всіх надійшли від покупців грошових коштів, якщо по відвантаженню, то сума по виставлених покупцям рахунків-фактур, не забудьте відняти ПДВ. Показується по стр. 010 форми 2.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=oxn7YscByLk