Як внести пропущену запис у трудову. якщо пропущена запис у трудовій книжці.

При веденні кадрового діловодства на практиці бувають ситуації, коли ви або працівник вашої організації раптом виявляєте, що в трудовій книжці пропущені записи про його переведення на інші посади або про присвоєння нового розряду або категорії. Щоб виправити помилку, дійте наступним чином.
Вам знадобиться
  • - трудова книжка працівника;
  • - наказ про переведення працівника на іншу посаду або про присвоєння йому нового розряду або кваліфікаційної категорії.
Інструкція
1
Знайдіть кадровий наказ про переведення працівника на іншу посаду або про присвоєння йому розряду або кваліфікаційної категорії, на підставі якого повинна бути зроблена запис в трудову книжку. Якщо з яких-небудь причин в кадрових документах такий наказ відсутній, то його необхідно оформити.
2
Внесіть пропущену запис про переведення працівника або про присвоєння йому нового розряду або категорії під порядковим номером, наступним за номером останньої наявної записи в трудовій книжці, із зазначенням у графі 2 фактичної дати переведення (в випадку, якщо в трудовій книжці немає запису дати звільнення) і відповідного наказу у графі 4 трудової книжки. Зміна хронологічного порядку записів у трудовій книжці не є порушенням Правил ведення трудових книжок та Інструкції щодо їх заповнення, так як в них не вказано чітка вимога про внесення дати запису від більш ранніх до більш пізніх.
3
Якщо працівник звільняється, і ви вже внесли в трудову книжку запис про його звільнення, розписалися і поставили печатку, то пропущену запис про переведення оформите наступним чином. Внесіть пропущену запис до трудової книжки працівника під порядковим номером, наступним за номером наявної запису про звільнення, із зазначенням у графі 2 тієї ж дати, яка була вказана в попередньому записі. У графі 3 при внесенні відомостей про переведення або присвоєння розряду або кваліфікаційної категорії пропишіть фактичну дату переказу, у графі 4 вкажіть посилання на кадровий наказ. Знову проставте свою посаду, підпис і печатку відділу кадрів і ознайомте працівника з запис ю у трудовій книжці.