Як дати гроші під заставу.

Позичаючи гроші , можна зіткнутися з ризиком неповернення позики. Для забезпечення гарантії виконання боргових зобов'язань з погашення кредиту рекомендується складати договір застави. При цьому майно може передаватися в заставу або залишатися у позичальника протягом всього терміну дії угоди.
Інструкція
1
Визначте, яке заставне майно може забезпечити виданий позику в разі неповернення. При цьому бажано, щоб вартість застави була не нижче суми кредиту. Визначити ринкову вартість майна можна самостійно або скористатися послугами оцінювачів, які оплачуються позичальником.
2
Оберіть спосіб зберігання заставного майна. Воно може залишитися у позичальника або передаватися в заклад кредитору. У першому випадку бажано вимагати застрахувати предмет позики на випадок псування майна і втрати його ринкової вартості. У другому випадку складається акт прийому-передачі в заклад, в якому зазначаються дані сторін, підстава, договір застави та найменування, кількість і вартість переданого майна.
3
Складіть договір позики, в якому вказуються паспортні дані сторін, сума кредиту, терміни погашення, процентні ставки і форс-мажорні обставини. Також варто відзначити штрафні санкції та пені на випадок невиконання позичальником своїх зобов'язань у встановлені терміни.
4
Оформіть договір застави. Він складається у письмовій формі і підписується заставодавцем і заставодержателем. Якщо в якості застави виступає нерухоме майно, то договір посвідчується нотаріально та реєструється у відповідних органах. В угоді необхідно послатися на договір позики, вказавши дату його складання та суму кредиту. Далі зазначається предмет застави, його вартість, прийняті зобов'язання та строки, а також порядок їх виконання. Після цього вказується, де буде знаходитися заставне майно до моменту погашення боргу.
5
Пам'ятайте, що заставне майно не може бути передано кредитору. У разі невиконання позичальником своїх зобов'язань і невиплати боргу у встановлені терміни заставу реалізується і позику погашається за рахунок отриманих від продажу коштів.