Як знайти об'єм реалізованої продукції.

Обсяг реалізованої продукції - найважливіший показник діяльності організації. Аналіз даного показника необхідний для планування потреби в ресурсах, планування обсягу випуску продукції , темпів зростання випуску продукції та обсягів продажів. Ось чому розрахунок обсягу реалізованої продукцією є основним завданням аналізу господарської діяльності підприємства.
Інструкція
1
Реалізована продукція - це продукція, відвантажена компанією зі своєї території і оплачена покупцем. Її обсяг обчислюється в натуральному або грошовому вираженні.
2
Вся необхідна інформація для аналізу береться з стандартної бухгалтерської звітності: «Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Рух річних виробів, їх відвантаження і реалізація» (відомість № 16), дані бухгалтерського обліку, відображені в рахунках 40 «Випуск продукції », 43 «Готова продукція», 45 «Відвантажена продукція» і 90 «Продажі». Можна також використовувати регулярну статистичну звітність (наприклад, форма № 1-п «Звіт про продукції промислового підприємства»).
3
Обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні розраховується як сума одиниць усієї відвантаженої і оплаченої продукції за всі періоди, що входять у звітний період. Натуральні показники - це штуки, кілограми, упаковки, тонни, метри тощо.
4
Обсяг реалізованої продукції в грошовому вираженні (або вартісному) визначається відпускною ціною товару, включаючи податок на додану вартість. Вимірювальними одиницями тут виступають рублі (долари, євро і т.д). Простіше кажучи, реалізована продукція в грошовому вираженні - це виручка підприємства, отримана від покупця за відвантажений йому товар.
5
Також обсяг реалізованої продукції може бути визначений на основі товарної продукції . До товарної продукції відноситься повністю готова продукція, вже передана покупцеві або знаходиться на складі. У цьому випадку обсяг реалізованої продукції можна розрахувати як різницю між товарною продукцією і залишком на складі за встановлений період.
6
Слід пам'ятати, що реалізованої вважається тільки та продукція, оплата за яку надійшла на розрахунковий рахунок підприємства (або в касу). Тому в розрахунок не включається продукція, передана покупцеві, але ще не оплачена.
Визначення обсягу виробленої чи реалізованої продукції - одна з основоположних операцій, які повинен уміти робити кожен економіст. Саме тому в економічних і фінансових навчальних закладах так поширені завдання, в яких потрібно знайти об'єм продукції .
Інструкція
1
Найчастіше під виразом «обсяг продукції » розуміється обсяг виробленої чи реалізованої підприємством продукції за певний період часу. Він може бути виражений в кількісному і грошовому обчисленні. Щоб знайти об'єм продукції в грошовому вираженні, помножте її кількість на ціну за одиницю. Розрахунок дещо ускладнюється, якщо продукція не однорідна, і ціна, відповідно, різниться залежно від партії. У цьому випадку знайдіть окремо обсяг кожної партії і складіть отримані результати.
2
Досить часто зустрічається необхідність розрахувати обсяг продукції в так званих порівнянних цінах. Порівнянні ціни - це ціни якого-небудь певного року або на яку-небудь певну дату. Вони можуть бути чітко відомі і зафіксовані або знайдені через відповідні коефіцієнти, наприклад, через рівень інфляції. У випадку, коли потрібно знайти об'єм продукції в порівнянних цінах, слід помножити кількість виробленої продукції на ціни певного року, або скорегувати обсяг продукції в поточних цінах на необхідний коефіцієнт.
3
Також поширені ситуації, коли потрібно знайти об'єм продукції , реалізованої в рамках певного періоду, наприклад, кварталу, півроку або року. При цьому, як правило, відомі залишки продукції на початок і кінець заданого періоду. Щоб знайти об'єм продукції в рамках певного проміжку часу, до обсягу продукції , зробленому протягом заданого періоду, наприклад, року, додайте наявні залишки продукції на початок року і відніміть залишки продукції , що знаходяться на складах на кінець року.