Як знайти проекцію катета на гіпотенузу. проекція катета на гіпотенузу формула.

Дві короткі сторони прямокутного трикутника називають катетами, а довгу - гіпотенузою. Проекції коротких сторін на довгу ділять гіпотенузу на два відрізки різної довжини. Якщо виникає необхідність в обчисленні величини одного з цих відрізків, то способи вирішення завдання цілком залежать від пропонованого в умовах набору вихідних даних.
Інструкція
1
Якщо у вихідних умовах завдання наведені довжини гіпотенузи (С) і того катета (А), проекцію якого (Ас) потрібно обчислити, то використовуйте одна з властивостей трикутника. Скористайтеся тим, що середнє геометричне довжин гіпотенузи і шуканої проекції дорівнює довжині катета: А =? (С * Ас). Так як поняття «середнє геометричне» еквівалентно «кореню з добутку», то для знаходження проекції катета зводите в квадрат довжину катета і ділите отримане значення на довжину гіпотенузи: Ас = (А/С)? = А?/С.
2
Якщо довжина гіпотенузи невідома, а дані лише довжини обох катетів (А і В), то в обчисленні довжини потрібної проекції (Ас) можна задіяти теорему Піфагора. Висловіть відповідно до неї довжину гіпотенузи через довжини катетів? (А? + В?) І підставте отримане вираження у формулу з попереднього кроку: Ас = А?/? (А? + В?).
3
Якщо відома довжина проекції одного з катетів (НД) і довжина гіпотенузи (С), то спосіб знаходження довжини проекції іншого катета (Ас) очевидний - просто відніміть від другої відомої величини першого: Ас = С-Нд
4
Якщо довжини катетів невідомі, але дано їх співвідношення (x/y), а також довжина гіпотенузи (C), то скористайтеся парою формул з першого і третього кроків. Згідно висловом з першого кроку, співвідношення проекцій катетів (Ас і НД) дорівнюватиме співвідношенню квадратів їх довжин: Ас/НД = x?/Y ?. З іншого боку, згідно з формулою з попереднього кроку, Ас + НД = С. У першому рівність висловіть довжину непотрібною проекції через потрібну і підставте отримане значення в другу формулу: Ас + Ас * x?/Y? = Ас * (1 + x?/Y?) = С. З цієї рівності виведіть формулу знаходження потрібної проекції катета: Ас = С/(1 + x?/Y?).
5
Якщо відома довжина проекції на гіпотенузу одного катета (НД), а довжина самої гіпотенузи не приведена в умовах, але дана висота (Н), проведена з прямого кута трикутника, то цього теж буде достатньо для обчислення довжини проекції іншого катета (Ас). Зведіть висоту в квадрат і розділіть на довжину відомої проекції: Ас = Н?/НД