Як бути з ліцензіями на проектування.

Відповідно до вимог законодавства, після внесення змін до Містобудівна кодекс, оформлення ліцензій на проектування і будівництво будівель і споруд припинено. Тепер всі компанії, які займаються цим видом діяльності, зобов'язані мати НЕ ліцензію, а свідоцтво про допуск до робіт, які видають саморегульовані організації.
Інструкція
1
Якщо перед вашою організацією стоїть питання про те, як бути з ліцензіями на проектування , термін дії яких закінчується найближчим часом, ознайомтеся з Федеральним законом «Про саморегульовані організаціях »№ 148-ФЗ, який вступив у дію з 1 січня 2009 року. Згідно з ним, дозвіл на проектні роботи тепер видає спеціально створене професійне об'єднання - СРО. В задачу таких організацій входить розробка нових вимог, стандартів і норм ведення проектної діяльності. Вони ж розробляють і умови допуску будівельних компаній до здійснення цієї діяльності.
2
Щоб прискорити отримання дозволу від СРО, ви можете пройти добровільну сертифікацію свого підприємства і отримати міжнародний сертифікат якості в галузі проектування. Він, звичайно, не замінює ліцензію, але є підтвердженням якості надаваних вашою компанією послуг з проектування будівель і споруд, а також кваліфікації ваших фахівців.
3
Вам також необхідно підготувати пакет документів для вступ в СРО з тим, щоб оформити допуск СРО на проектні роботи. Умови вступу нових членів до цих організацій перший час були вельми лояльними, з підприємств не був потрібний вступний внесок та оформлення сертифікатів міжнародних стандартів якості. В даний час разовий вступний внесок в СРО становить від 150 тисяч рублів, щорічна страхова виплата - 7, а щомісячний членський внесок - 5 тисяч рублів.
4
Для оформлення допуску СРО вам необхідно буде представити завірені нотаріально статутні документи організації, завірену копію про постановку на податковий облік, свідоцтва про реєстрацію ОГРН, інформаційного листа Росстату, виписку з ЕГРЮЛ, отриману не пізніше, ніж за місяць. Крім цього ви повинні прикласти до пакету документів протокол загальних зборів про призначення генерального директора. Це може бути копія, завірена печаткою підприємства.
5
В пакет документів для отримання свідоцтва СРО також входить список з переліком керівників і спеціалістів із зазначенням отриманого ними освіти та стажу роботи. Необхідно буде також подати відомості про наявність майна і техніки, необхідної для виконання проектних робіт.
Проектна діяльність використовується в сучасному світі вже зі школи, як одна з форм організації навчальної діяльності. Це має під собою серйозні підстави, оскільки проектне мислення, як показали дослідження, є запорукою успіху в багатьох видах діяльності. Але зробити проектну роботу не дуже складно, головне - зацікавитися нею.
Вам знадобиться
  • - вимоги до виконання та оформлення роботи;
  • - інформаційні ресурси;
  • - технічні засоби.
Інструкція
1
В першу чергу продумайте майбутню роботу. Задайте собі кілька питань: - «Навіщо ви робите цей проект?» І виходячи з нього, сформулюйте цілі роботи, вибирайте цілі, значимі для вас, проблеми, вирішення яких важливо для вас; - «Що для цього потрібно зробити?» І сформулюйте по пунктам завдання проекту; - «Як це робити?» І сформулюйте способи реалізації проекту; підходите до вибору способів творчо; - «Чого ви хочете добитися в результаті?» І сформулюйте очікуваний результат проектної работи.В результаті у вас складеться чіткий план дій, покрокова схема з продуманою стратегією і тактикою дій, з зразковими тимчасовими витратами і переліком наявних ресурсів.
2
Приступайте до реалізації цього плану. Для початку вам знадобиться інформація по темі цього проекту. Ви повинні зібрати і проаналізувати, що вже відомо з цієї проблеми. В даний час інформації багато і тому вам потрібно ставитися до неї критично і вибирати компетентні джерела. Не забувайте по ходу записувати і зберігати інформацію у вигляді окремих чорнових глав вашої проектної роботи.
3
Продумайте і реалізуйте практичну частину вашого проекту. Це повністю творчий етап вашого проекту. Тут можна максимально проявити свої таланти, рухаючись в руслі власних інтересів. Ви можете задумати і поставити оригінальний досвід, провести опитування, створити продукт для користування іншими - навчальний посібник, шпаргалку, фільм, спектакль, презентацію, схему, план або макет - все залежить від галузі знань, в якій ви робите проектну роботу.
4
Проведіть невелику самооцінку проекту. Озираючись на пророблену роботу, спробуйте з'ясувати, чи не пропустили чого-небудь важливого, чи правильно розраховували час і сили? Невеликий самоаналіз допоможе вам враховувати свої помилки надалі, а можливо і підкоригувати їх по ходу роботи.
5
Оформіть письмову частину проекту. Вона повинна бути добре структурована і правильно оформлена. У ній мають бути титульний аркуш, вступ, основна частина, висновок, бібліографія, додатки (ілюстрації).
6
Підготуйте самопрезентацію до захисту проектної роботи. Тут можливе використання короткої анотації проекту, оформлення кабінету або залу, техніки для демонстрації слайдів, відео- та аудіоматеріалів, комп'ютерної презентації, розсилка запрошень для участі в презентації.