Як знайти площу трапеції, якщо відомі підстави. площа рівнобедрений трапеції.

За геометричному визначенню трапецією є чотирикутник, у якого тільки одна пара сторін паралельна. Ці сторони є її підставами . Відстань між підставами називається висотою трапеції. Знайти площу трапеції можна, використовуючи геометричні формули.
Інструкція
1
Виміряйте підстави і висоту трапеції АВСД. Зазвичай їх величина дається в умовах завдання. Нехай в даному прикладі рішення задачі підставу АD (а) трапеції дорівнюватиме 10 см, підстава BC (b) - 6 см, висота трапеції BK (h) - 8 см. Застосуйте геометричну формулу для знаходження площі трапеції, якщо відомі довжини її підстав і висоти - S = 1/2 (a + b) * h, де: - a - величина підстави AD трапеції ABCD, - b - величина підстави BC, - h - величина висоти BK.
2
Знайдіть суму довжин підстав трапеції: АD + BC (10 см + 6 см = 16 см). Поділіть отриману суму на 2 (16/2 = 8 см). Помножте отримане число на довжину висоти ВС трапеції ABCD (8 * 8 = 64). Отже, площу трапеції ABCD з підставами , рівними 10 і 6 см, і висотою, що дорівнює 8 см, буде дорівнює 64 кв.см.
3
Виміряйте підстави і бічні сторони трапеції АВСД. Нехай в даному прикладі рішення задачі підставу АD (a) трапеції дорівнюватиме 10 см, підстава BC (b) - 6 см, сторона AB (c) - 9 см і сторона CD (d) - 8 см . Застосуйте формулу для знаходження площі трапеції, якщо відомі її заснування і бічні сторони - S = (a + b)/2 * (? с2 - ((ba) 2 + c2-d2/(2 ( ba)) 2, де: - a - величина підстави AD трапеції ABCD, - b - величина підстави BC, - с - величина бічної сторони AB, - d - величина бічної сторони CD.
4
Підставте довжини підстав трапеції в формулу: S = (a + b)/2 * (? С2 - ((ba) 2 + c2-d2/(2 (ba)) 2 . Вирішіть такий вираз: (10 + 6)/2 *? (9 * 9 - ((10-6) 2+ (9 * 9-8 * 8)/(2 * (10-6)) 2. Для цього спростите вираз, зробивши обчислення в дужках: 8 *? 81 - ((16 + 81-64)/8) 2 = 8 *? (81-17). Знайдіть значення твору: 8 *? (81-17) = 8 * 8 = 64. Отже, площу трапеції ABCD з підставами , рівними 10 і 6 см, і бічними сторонами, рівними 8 і 9 см дорівнюватиме 64 кв. см.
Зверніть увагу
Якщо дві бічні сторони трапеції рівні, то вона називається рівнобедреної. Її діагоналі рівні між собою, рівні також кути при основі.