Як визначити норму дисконту.

Норма дисконту представляє собою рівень дохідності, який бажає мати інвестор при вкладенні грошових коштів. З її допомогою можна визначити, скільки необхідно заплатити сьогодні, щоб отримати необхідну суму в майбутньому.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - знання фінансового аналізу.
Інструкція
1
Норма дисконту застосовується при оцінці ефективності вкладень. Прийняття ключових рішень при виборі інвестиційного проекту безпосередньо залежить від цього значення цього показника.
2
Для різних кроків розрахунку можуть бути обрані неоднакові значення ставки приведення. Це прийнятно у випадках мінливого в динаміці ризику, величини позикових коштів, структури капіталу.
3
Вплив великої кількості факторів ускладнює можливість запропонувати якийсь універсальний метод вибору показника. У кожному разі, він повинен відображати дохідність вкладеного капіталу, скориговану з урахуванням інфляції, альтернативних і доступних для інвестора безризикових напрямків вкладення коштів.
4
З технічної точки зору ставку дисконтування можна визначити як процентну ставку, основу для визначення ринкової вартості бізнесу. Розрахунок залежить від того, який тип грошового потоку використовується для оцінки в якості бази.
5
При розрахунку можуть бути використані: темпи інфляції, середньозважена вартість капіталу, експертна оцінка, ставка рефінансування, дохідність альтернативного проекту, ставка банківського відсотка за позиками або депозитам.
6
Найчастіше залучення капіталу здійснюється за рахунок декількох джерел. В цьому випадку застосовують показник середньозваженої вартості капіталу. Він розраховується по формулі: WACC =? _ (I = 1) ^ n Di? Ei? N = кількість видів капіталу; E = норма дисконту i - го капіталу ; Di = частка i-го капіталу в загальній величині капіталу.
7
Дуже важливо найбільш точно визначити норму дисконту для даного напрямку вкладень. Це прямо впливає на величину доходу, яка буде отримана в результаті інвестування.