Як знайти норму амортизації.

Амортизація представляє собою перенесення вартості основних засобів і нараховується за нормами. Ці норми встановлює держава, а підприємство лише вибирає метод формування амортизаційного фонду. Коефіцієнти амортизації розробляються для кожної конкретної групи основних фондів.
Вам знадобиться
  • - бухгалтерський баланс;
  • - облікова політика організації;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Норма амортизації - це встановлений законодавчо або в іншому порядку відсоток від балансової вартості об'єктів основних засобів, що списується щорічно на собівартість продукції.
2
У податковому обліку існує два методи нарахування амортизації . Найбільш часто зустрічається лінійний. Він використовується для нарахування амортизації по будівель, споруд, передавальним пристроям. У цьому випадку норма амортизації по кожному об'єкту визначається за формулою: НА = (1/n) * 100%/N - строк корисного використання амортизується майна, виражений в місяцях.
3
У разі застосування нелінійного методу цей показник не залежить від строку корисного використання певного основного засобу. Для нього характерне віднесення об'єктів майна до груп, для кожної з них законодавчо встановлений свій коефіцієнт амортизації .
4
Спосіб зменшуваного залишку передбачає використання для розрахунку різних коефіцієнтів. Вони не застосовується для основних засобів, що відносяться першої та третьої групи. Підвищувальний - не може бути більше двох, коригувальний - не повинен перевищувати значення три.
5
Норма амортизації визначається на підставі нормативного терміну служби основних фондів. Вона також залежить від вартості, умов експлуатації, рівня НТП, державної економічної політики. Її збільшення сприяє скороченню терміну нарахування амортизації .
6
Річна норма амортизації представляє собою відношення річної суми амортизації до середньорічної вартості основних фондів. З урахуванням витрат на ремонт і ліквідаційної вартості основного капіталу ця формула набуває такого вигляду: НА = (Балансова вартість ОПФ + Витрати на капітальний ремонт - ліквідаційна вартість)/(Термін служби ОПФ * Балансова вартість ОПФ * Нормативний термін служби).