Як розрахувати вартість робочого часу.

Для нарахування заробітної плати бухгалтерам розрахункового відділу необхідно визначати вартість робочого час. Ця величина залежить від кваліфікації працівників, розміру окладу і кількість робочих днів (годин) у конкретному місяці. Показник вартості робочого часу обчислюється залежно від форми оплати праці співробітників.
Вам знадобиться
  • - штатний розклад;
  • - трудовий договір;
  • - калькулятор;
  • - табель обліку робочого часу або акт виконаних робіт;
  • - трудове законодавство.
Інструкція
1
При укладенні трудового договору з конкретним працівником роботодавцем встановлюється певна форма оплати праці: погодинна або відрядна. Погодинна залежить від фактично відпрацьованого часу співробітником в конкретному місяці. Відрядна визначається кількістю виробленої продукції в залежності від тарифної ставки на одну одиницю виробу (деталі).
2
При визначенні вартості робочого часу, розрахуйте кількість робочих днів (годин) у конкретному місяці. Скористайтеся виробничим календарем. Виключіть з розрахунку вихідні та святкові дні. Наприклад, у січні 2012 року 17 робочих днів. Припустимо, у співробітника встановлено 8-годинний день. Помножте 17 на 8, отриманий результат - 136 годин, які фактично повинен відпрацювати фахівець.
3
Щоб розрахувати вартість робочого часу одного співробітника, вам необхідно знати розмір місячного окладу, премій, надбавок, які прописуються в затвердженому штатному розкладі. Суму окладу за місяць розділіть на 17. Наприклад, працівникові встановлено оклад у розмірі 11 000 рублів. За день фахівець заробляє 647 рублів. Розділіть отриманий результат на 8, сума заробітку за годину даного співробітника складає приблизно 81 рубль.
4
У табелі обліку робочого часу кадровиком або табельником проставляється кількість відпрацьованих працівником днів (годин). Припустимо, фахівець брав за січень 2 дні відпустки без утримання. Тоді фактично відпрацьованих днів у співробітника виходить 15 днів. Помножте 647 (денний оклад) на 15 (кількість фактично відпрацьованих днів). Заробітна плата до видачі складе 9705 рублів.
5
Якщо проводиться оплата в залежності від обсягу виробленої продукції, то розмір зарплати перебуває шляхом множення тарифної ставки на кількість зроблених деталей.
6
Якщо в компанії встановлений змінний режим роботи, в який входить виконання трудової функції у нічний час, то оплата проводиться в подвійному розмірі, що регламентовано трудовим законодавством.
Понаднормової вважається робота, що перевищує норму, встановлену трудовим кодексом РФ. Встановлена тривалість робочого часу - 40 годин на тиждень. До понаднормової роботи можна залучати за письмовою згодою працівника. Роботодавець зобов'язаний видати наказ про роботу даного співробітника понад встановлений робочий час. Письмову згоду співробітника не вимагається при виникненні надзвичайних ситуацій на підприємстві перелічених у статті №99 частина3 ТК РФ. У цьому випадку роботодавець має право залучити до роботи без згоди.
Інструкція
1
До понаднормової роботи не можуть бути притягнуті вагітні жінки; жінки, які мають дітей до трьох років; одинокі матері або батьки, які мають дітей до п'яти років; неповнолітні співробітники; особи, за станом здоров'я мають документальне підтвердження від лікаря; співробітники, які доглядають за старими родичами або за дітьми-інвалідами. Ці категорії громадян не можуть залучити до понаднормової роботи навіть при виникненні аварійних ситуацій, надзвичайних, техногенних та стихійних лих. Залучити до понаднормової роботи при виникненні надзвичайних ситуацій можна тільки з письмової згоди даних категорій співробітників.
2
Співробітники, з якими укладено трудовий договір про ненормований робочий день не можуть претендувати на виплату понаднормових годин.
3
Понаднормової завжди вважається робота, яка відбувається з ініціативи роботодавця. Співробітникам, які працюють понаднормово за власною ініціативою, понаднормова робота не оплачується.
4
За трудовим законодавством кількість годин для залучення співробітників до понаднормової роботи обмежена. Не допускається залучення співробітників до роботи понад норму більше двох днів підряд по 4 години і більше 120 годин на рік.
5
Понаднормова робота оплачується у подвійному розмірі або надається додатковий вихідний день. Як оплатити понаднормову роботу вирішує сам співробітник.
6
При 5 денному робочому тижні з двома вихідними днями понаднормової буде вважатися робота понад 40 годин на тиждень.
7
Для співробітників, у яких ведеться підсумований облік робочого часу, надурочними годинами вважаються годинник переробки з урахуванням робочого часу в даному місяці за нормою трудового законодавства.
8
Час переробки зазначається у табелі обліку робочого часу. Для підрахунку підсумовується загальна сума годин, відпрацьована даним співробітником протягом розрахункового періоду, віднімається сума робочого часу, передбачена трудовим законодавством в даному робочому місяці. Від суми фактично відпрацьованого часу віднімається сума часу, яка передбачена в даному робочому місяці. Залишилася, цифра буде надурочними годинами. Їх необхідно сплатити в подвійному розмірі або в одинарному з наданням додаткового вихідного. Для оплати годин переробки береться тарифна ставка працівника або розраховується середня сума оплати за одну годину роботи в даному місяці.