Як відновити бухгалтерський облік.

Якщо на підприємстві тривалий час був відсутній бухгалтерський облік або дії некомпетентного бухгалтера привели до безлічі помилок, то в обов'язковому порядку необхідно виконати процедуру відновлення бухгалтерського облік а. Виконати це можна силами нового бухгалтера або за допомогою звернення в спеціальні аудиторські компанії.
Інструкція
1
Проведіть інвентаризацію майна підприємства і його призначення. На цьому етапі проводиться порівняльна перевірка даних бухгалтерського облік а і фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, коштів виробництва та обладнання. Також аналізуються діючі договори компанії.
2
Проаналізуйте наявну бухгалтерську документацію на підприємстві. Проведіть обробку первинних фінансових документів, на підставі яких відновите бухгалтерські проводки. Заповніть оборотну відомість, щоб перевірити коректність зазначених відомостей і відтворити регістри податкового та бухгалтерського облік а.
3
Визначте відсутню первинну документацію. Відновіть накладні, рахунки фактури, касові та авансові звіти згідно з правилами ведення касових операцій. Заповніть книгу облік а доходів і витрат.
4
Відновіть звітності за період відсутності бух облік а на підприємстві. Підготуйте, здайте і захистіть бухгалтерські та податкові звітності до податкової інспекції за обумовлені періоди. Дані документи складаються, як правило, з квартального та річного балансу, декларації по ЕСН, ПДВ і податку на прибуток, звіту про рух грошових кошти, зміні капіталу або нерозподіленого прибутку та інше.
5
Зверніться в аудиторську компанію для проведення остаточного перевірочного аудиту. При цьому перевірку повинен виконувати фахівець, який не брав участі в первинному відновленні бухгалтерського облік а. За підсумками аудиту вказуються зауваження та рекомендації щодо подальшого велінням фінансової документації.
6
Скористайтеся послугами спеціалізованих фірм для відновлення бух облік а. При цьому по закінченню всіх процедур необхідно зажадати від компанії звіт і акт прийому-передачі виконаних робіт. Якщо ви передаєте документацію аудитору, то обов'язково також складати акт прийому-передачі документів.