Що таке еволюція.

Еволюція являє собою процес, який є областю дослідження величезної кількості вчених і цікавить звичайних людей незалежно від їхнього віку, національності та віросповідання. Еволюційні процеси відбувалися і відбуваються завжди, бо все, що росте і розвивається, живе.
Інструкція
1
Еволюція в перекладі з латинської мови означає розгортання. Це природний процес трансформації тієї чи іншої системи у Всесвіті. Послідовні етапи розвитку планети від Великого вибуху до існуючої людської цивілізації відображають різні напрями еволюції. Так має місце астрофізична, космологічна, хімічна, геологічна, біологічна і соціальна еволюції.
2
Все еволюційні теорії покликані пояснити походження, зміни, адаптацію або закінчення процесів існування живих форм і явищ. При цьому розглядається їх співіснування на планеті, так само як і кожна життєва форма або подія окремо.
3
Попросту кажучи, еволюція - це процес розвитку будь-якого явища. Відповідно до цієї теорії, людина і всі існуючі види рослин і тварин відбулися природним чином в результаті складних процесів трансформації як самої планети, так і виникли життєвих форм. На розвиток якогось явища або життєвої форми впливає величезна кількість чинників, про які сучасна наука може і не здогадуватися.
4
Біологічна еволюція являє собою природний процес розвитку живої природи, який може супроводжуватися різними змінами генетичного характеру в популяціях, формуванням адаптаційних процесів, утворенням нових видів і вимиранням існуючих.
5
На поточний момент має місце кілька еволюційних теорій, що намагаються пояснити механізми, на яких грунтуються еволюційні процеси. Синтетична теорія еволюції, розвинена на основі теорії Дарвіна, наприклад, дозволяє пояснити еволюційний зв'язок генів і природного відбору. Так, в рамках даної теорії, еволюція - це процес зміни спадкових ознак в популяціях організмів протягом тимчасового періоду, за тривалістю перевищує середню тривалість життя одного покоління.
6
Людина також постійно еволюціонує. Є думка, що він являє собою біосоціальна істота. Перебуваючи в нерозривному зв'язку з усіма проявами природи, він розвивається в суспільстві, активно впливаючи на багатогранний процес еволюції, що зачіпає, по суті, всі існуючі явища.