Як розрахувати індекс фізичного обсягу.

Індекси мають велике значення в економічній теорії, вони виконують функції показників, індикаторів та вказівників динаміки різних процесів. Зокрема, індекс фізичного обсягу показує, у скільки разів зріс або зменшився обсяг товарообігу за звітний період часу в порівнянні з базисним.
Інструкція
1
Товарообіг або фізичний обсяг продажів є одним з основних показників обігу продукції. Це не тільки кількісний індикатор, але і якісний для будь-якого підприємства, оскільки відображає суть економічної діяльності - динаміку прибутку. Це дозволяє прийняти рішення про зміну політики підприємства в напрямку поліпшення кінцевої продукції, зниження вартості витрат на виробництво, а значить, зменшення цін.
2
Для аналізу товарообігу використовується індекс фізичного обсягу. Фактично він показує відношення кількості товару, проданого у звітному періоді, до кількості товару, реалізованого в базисний період. Однак просте ділення одного на інше не відображатиме динаміку саме продажів товару, оскільки це несумірні величини унаслідок різнорідності продукції.
3
Щоб отримати в чисельнику і знаменнику дві величини, які можна порівняти, необхідно використовувати в якості так званого ваги ціни базисного періоду. Вага індексу - це величина, яка завжди залишається незмінною на відміну від індексованою величини - кількості одиниць продукції.
4
Отже, формулу індексу фізичного обсягу можна записати в наступному вигляді: І_фо =? (Q_1 * p_0)/? (Q_0 * p_0), де: q_0 - кількість товару, реалізованого в базисний період; q_1 - кількість товару, проданого за звітний період; p_0 - базисна ціна товару.
5
Іншими словами, індекс фізичного обсягу продажів розраховується за сукупністю вироблених видів продукції. Наприклад, підприємство виробляє телевізори та dvd-плеєри, тоді індекс дорівнює: І_фо = (q_тв_1 * p_тв_0)/(q_тв_0 * p_тв_0) + (q_dvd_1 * p_dvd_0)/(q_dvd_0 * p_dvd_0).
6
Таким чином, індекс фізичного обсягу показує, у скільки разів змінилася вартість продукції через зростання або зниження обсягу її виробництва. Ця величина вимірюється у відсотках. Іноді потрібно обчислити абсолютне значення цього індексу, яке виражається не у співвідношенні, а в різниці значень чисельника і знаменника.
Індекс фізичного обсягу використовується поряд з іншими економічними показниками для об'єктивної оцінки ефективності виробничої політики підприємства. Це поняття характеризує зміну обороту продукції за звітний період у порівнянні з минулими.
Інструкція
1
Фахівці економічного відділу будь-якого підприємства використовують індексний систему аналізу основної діяльності. Економічні індекси виступають у ролі порівняльних характеристик за часом і є відносними величинами динаміки процесів, пов'язаних з виробництвом і реалізації продукції.
2
Індекс фізичного обсягу характеризує процес зміни величини товарообігу. В якості тимчасових параметрів для порівняння використовуються дані за два періоди, звітний (поточний) і базисний. Як правило, це річний період, рідше - квартальний.
3
Звітним періодом є часовий проміжок, що пройшов з моменту останніх розрахунків до дня закриття періоду включно. Базисний період - це інтервал часу в минулому, дані за який вже були підраховані і представлені в попередньому або більш ранніх звітах.
4
Щоб визначити індекс фізичного обсягу, використовують дані товарообігу, а саме кількість одиниць продукції. Оскільки підприємства часто випускають не одне, а кілька найменувань товару, величини множать на ціни і складають за видами продукції.
5
Формула індексу фізичного обсягу виглядає наступним чином: Iv =? (N1 * C0)/? (N0 * C0), де N1 і N0 - кількість одиниць продукції, які були реалізовані за звітний і базисний період відповідно; c0 - ціни базисного періоду.
6
Ціни базисного періоду виступають у визначенні індексу фізичного обсягу в якості характеристики, яка дозволяє співвідносити несумірні величини. Адже просте порівняння обсягів усього товару за обидва періоди не дасть правильного результату, тому продукція випускається декількох видів.
7
Припустимо, наприклад, що підприємство випускає спортивний інвентар: лижі, ковзани і санки. Тоді правильно буде визначити індекс фізичного обсягу так: Iv = (Nл1 * Cл0 + Nк1 * Cк0 + Nс1 * Cс0)/(Nл0 * Cл0 + Nк0 * Cк0 + Nс0 * Cс0).