Як обчислити масу атома речовини. формула щоб дізнатися масу треба.

Хімія - наука точна, тому при змішуванні різних речовин просто необхідно знати їх чіткі пропорції. Для цього потрібно вміти знаходити масу речовини. Зробити це можна різними способами, в залежності від того, які величини вам відомі.
Інструкція
1
При наявності відомих значень обсягу і щільності наявного речовини скористайтеся найпростішим способом для знаходження маси - помножте обсяг речовини на його щільність (m (x) = V * p ).
2
Якщо вам відомі значення молярної маси речовини і його кількість, застосуєте для визначення маси речовини іншу формулу, помноживши значення кількості речовини на його молярну масу (m (x) = n * M). Якщо ж кількість речовини невідомо, але дано число молекул в ньому, то використовуйте число Авогадро. Знайдіть кількість речовини, поділивши число молекул речовини (N) на число Авогадро (NA = 6,022х1023): n = N/NA, і підставте в формулу вище.
3
Щоб знайти молярну масу складного речовини, складіть атомні маси всіх простих речовин, що входять до його складу. Атомні маси візьміть з таблиці Д. І. Менделєєва в позначеннях відповідних елементів (для зручності округлятимете атомні маси до першої цифри після коми). Потім дійте у формулі, підставивши туди значення молярної маси. Не забувайте про індекси: який індекс елемента в хімічній формулі (тобто скільки атомів в речовині), на стільки потрібно помножити атомну масу .
4
Якщо доводиться мати справу з розчином, і вам відома масова частка потрібного речовини, для визначення маси цього речовини помножте масову частку речовини на масу всього розчину і поділіть результат на 100% (m (x) = w * m/100%).
5
Складіть рівняння реакції речовини, з нього обчисліть кількість отриманого або витраченого речовини, а потім отримане кількість речовини підставте в дану вам формулу .
6
Застосуйте формулу виходу продукту: вихід = mр * 100%/m (x). Тоді, в залежності від маси, яку потрібно розрахувати, знаходите mр або m. Якщо вихід продукту не даний, то можна прийняти його рівним 100% (у реальних процесах зустрічається вкрай рідко).
7
Розрахуйте масу за рівнянням Менделєєва-Клайперона для газів: PV = m (x) RT/M, якщо в умові завдання вказані обсяг і тиск.
Корисна порада
Позначення величин в приведених формулах: m (x) - маса речовини (розрахована), mp - маса, отримана в реальному процесі, V - об'єм речовини, p - щільність речовини, Р- тиск, n - кількість речовини, M - молярна маса речовини, w- масова частка речовини, N - число молекул, NA - число АвогадроT - температура в Кельвінах.Данние задачі записуйте стисло, із зазначенням формул за допомогою буквених і чисельних позначень. Уважно перевіряйте умова і дані, в задачі може бути дано рівняння реакції.