Як розрахувати індекс рентабельності. Індекс рентабельності підприємства.

Розрахунок рентабельності інвестицій пов'язаний з об'єктивною оцінкою майбутніх доходів і витрат на виробництво. Індекс рентабельності показує, у скільки разів інвестор може збільшити свій капітал, приєднавши його до основного капіталу компанії.
Інструкція
1
Індекс рентабельності інвестицій важливий не тільки для потенційних інвесторів, але й для самого підприємства. Від того, наскільки ефективно воно веде свою економічну діяльність в області оптимізації витрат, ціноутворення, маркетингових досліджень і, як наслідок, отримання прибутку, залежить, чи отримає підприємства додатковий капітал. А отже, зможе воно розвиватися і розширювати своє виробництво.
2
Аналіз рентабельності показує ступінь привабливості конкретного підприємства для вкладення інвестором власних коштів. Зокрема, індекс рентабельності дозволяє визначити, який очікуваний дохід після реалізації товару принесуть інвестиції на кожну вкладену грошову одиницю (рубль, долар та ін.)
3
Індекс рентабельності дорівнює відношенню приведеної вартості інвестованого проекту до інвестиційних витрат на його здійснення: PI =? CF_k/(1 + i) ^ k/INV, де: CF_k - грошовий потік підприємства в період часу k; i - ставка дисконтування; INV - обсяг інвестиційних коштів.
4
Наведена вартість проекту - це чистий приведений дохід, який дорівнює різниці між приведеної вартості прогнозованого проекту та обсягом первинних вкладень. Цей показник сам по собі значущий для акціонерів, тому що відображає безпосереднє збільшення капіталу компанії. Має сенс говорити про рентабельності інвестицій, тільки якщо він має позитивне значення.
5
Ставку дисконтування, як правило, приймають рівній ставці рефінансування. Також її значення може бути дорівнює середньому показнику прибутковості на ринку з поправкою на можливий ризик (проблеми з реалізацією, інфляція та ін.) Дисконтування - це розрахунок прогнозованої приведеної вартості проекту за формулою складних відсотків.
6
Слід зауважити, що від'ємне значення приведеної вартості проекту необов'язково означає непривабливість проекту для інвестицій, а лише неправильний вибір ставки дисконтування. Досить змінити цю величину і розрахунок може дати інший результат. Це говорить про те, що необхідно ретельно проводити аналіз майбутніх інвестицій, щоб не упустити максимально можливий прибуток.
7
Індекс рентабельності - це виражена у відсотках норма рентабельності : PI = P/100% + 1, де P - рентабельність інвестицій, позитивна величина .
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=debnZ0FoQqU
Рентабельність - це найбільш значимий показник діяльності підприємства, що характеризує його результативність та економічну ефективність. Він показує рівень прибутковості фірми, виражений у відсотках. Рентабельність - це відносний показник. З його допомогою можна судити про результати діяльності підприємств, що мають однакову прибуток.
Інструкція
1
Рентабельність фірми характеризує ряд коефіцієнтів. Найбільш поширений - коефіцієнт рентабельності продажів. Він розраховується діленням суми чистого прибутку до загального обсягу продажів (виторгу). Однак даний коефіцієнт не надто показовий. При ньому не враховується рівень витрат, які були необхідні для повчання результату. Тому він сильно варіюється в різних галузях.
2
Найбільш точно відображає ефективність діяльності фірми коефіцієнт рентабельності продукції. Він визначається як частка чистого прибутку в загальному обсязі собівартості. Даний коефіцієнт показує, скільки чистого прибутку підприємство отримало на одну грошову одиницю витрат.
3
Коефіцієнт рентабельності активів дає можливість визначити, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи. Він показує, скільки чистого прибутку отримано на кожну грошову одиницю активів фірми.
4
Коефіцієнт рентабельності активів можна поділити на два види. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів, який розраховується діленням величини основних засобів на суму чистого прибутку, показує, наскільки ефективно фірма використовує довгострокові активи і як швидко вони окупаються. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів характеризує ефективність використання коштів, зайнятих в одному виробничому циклі.
5
Показником, що мають велике значення для інвесторів підприємства, є коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Він розраховується як частка чистого прибутку в обсязі капіталу фірми і характеризує ефективність використання капіталу власниками підприємства.
6
Найбільш важливим показником інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності компанії є коефіцієнт рентабельності інвестиції. Він визначається діленням обсягу чистого прибутку на суму довгострокових пасивів (власного капіталу і довгострокових зобов'язань).