Як знайти абсолютну і відносну похибку.

При вимірі будь-якої величини завжди є деяке відхилення від істинного значення, оскільки жоден прилад не може дати точного результату. Для того, щоб визначити можливі відхилення отриманих даних від точного значення, використовують поняття відносної і абсолютної похибки.
Вам знадобиться
  • - результати вимірювань;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
В першу чергу, проведіть кілька вимірів приладом однієї і тієї ж величини, щоб мати можливість порахувати дійсне значення. Чим більше буде проведено вимірювань, тим точніше буде результат. Наприклад, зважте яблуко на електронних вагах. Припустимо, ви отримали результати 0,106, 0,111, 0,098 кг.
2
Тепер порахуйте дійсне значення величини (дійсне, оскільки істинне знайти неможливо). Для цього складіть отримані результати і розділіть їх на кількість вимірювань, тобто знайдіть середнє арифметичне. У прикладі дійсне значення дорівнюватиме (0,106 + 0,111 + 0,098)/3 = 0,105.
3
Для розрахунку абсолютної похибки першого виміру віднімайте з результату дійсне значення: 0,106-0,105 = 0,001. Таким же чином обчисліть абсолютні похибки інших вимірів. Зверніть увагу, незалежно від того, вийде результат з мінусом або з плюсом, знак похибки завжди позитивний (тобто ви берете модуль значення).
4
Щоб отримати відносну похибка першого виміру, розділіть абсолютну похибка на дійсне значення: 0,001/0,105 = 0,0095. Зверніть увагу, зазвичай відносна похибка вимірюється у відсотках, тому помножте отримане число на 100%: 0,0095х100% = 0,95%. Таким же чином вважайте відносні похибки інших вимірів.
5
Якщо істинне значення вже відомо, відразу беріться за розрахунок похибок, виключивши пошук середнього арифметичного результатів вимірювань. Відразу віднімайте з істинного значення отриманий результат, при цьому ви знайдете абсолютну похибку.
6
Потім ділите абсолютну похибка на справжнє значення і множте на 100% - це буде відносна похибка. Наприклад, кількість учнів 197, але його округлили до 200. У такому випадку розрахуйте похибка округлення: 197-200 = 3, відносна похибка: 3/197х100% = 1,5%.