Як побудувати переріз тетраедра.

Перетин тетраедра представляє собою багатокутник, сторонами якого є відрізки. Саме за такими проходить перетин січної площини і самої фігури. Оскільки у тетраедра чотири грані, то його перетинами можуть бути або трикутники, або чотирикутники.
Вам знадобиться
  • - олівець;
  • - лінійка;
  • - ручка;
  • - зошит.
Інструкція
1
Якщо на ребрах тетраедра ABCD відзначені точки V (на ребрі AB), R (на ребрі BD) і T (на ребрі CD), а по умові завдання потрібно побудувати перетин тетраедра площиною VRT, то побудуйте, насамперед, пряму, по якій площина VRT буде перетинатися з площиною ABC. В даному випадку точка V буде спільною для площин VRT і ABC.
2
Для того щоб побудувати ще одну спільну точку, продовжите відрізки RT і BC до їх перетину в точці K (дана точка і буде другий загальною точкою для площин VRT і ABC). З цього випливає, що площині VRT і ABC перетинатися будуть по прямій VК.
3
У свою чергу пряма VК перетне ребро АС в точці L. Таким чином, чотирикутник VRTL і є шуканим перетином тетраедра, побудувати яке потрібно було по умові завдання.
4
Зверніть увагу на те, що, якщо прямі RT і BC паралельні, то пряма RT паралельна грані АВС, тому площину VRT перетинає дану грань по прямій VК ', яка паралельна прямій RT. А точка L буде точкою перетину відрізка АС з прямою VК '. Перетин тетраедра буде все тим же чотирикутником VRTL.
5
Припустимо, відомі наступні вихідні дані: точка Q знаходиться на бічній грані ADB тетраедра ABCD. Потрібно побудувати перетин цього тетраедра, яке б проходило через точку Q і було б паралельним основи ABC.
6
З огляду на те, що січна площина паралельна основі ABC, вона також буде паралельна прямим АВ, ВС і АС. А значить, січна площина перетинає бічні грані тетраедра ABCD по прямим, які паралельні сторонам трикутника-підстави АВС.
7
Проведіть з точки Q пряму паралельно відрізку АВ і позначте точки перетину даної прямої з ребрами AD і BD буквами M і N.
8
Потім через точку M проведіть пряму, яка б проходила паралельно відрізку АС, і позначте точку перетину даної прямої з ребром CD буквою S. Трикутник MNS і є шуканим перетином.
Зверніть увагу
Перетин тетраедра для більшої наочності заштрихуйте.
Корисна порада
Для побудови перерізу слід лише зазначити точки, в яких і перетинається площину з ребрами тетраедра, а після цього провести відрізки, які б з'єднували кожні дві точки, розташовані в одній грані.