Як розрахувати ефективність.

Ефективність в загальному розумінні означає ступінь досягнення мети з мінімальними затратами. Категорію ефективності використовують у багатьох областях людської діяльності, але вона незмінно є величиною математичної, а, отже, може бути розрахована. З точки зору математики ефективність (або ефект) - це відношення отриманих результатів до затрачених ресурсів. Наприклад, при розрахунку економічної ефективності результатом частки від розподілу буде кількість прибутку на один карбованець витрат. Для того щоб розрахувати ефективність, потрібно виконати наступні дії.
Інструкція
1
Визначте величину результату. Показник отриманого результату буде числителем для визначення ефективності.
2
Визначте величину витрат. Показник витрат буде знаменником для визначення ефективності.
3
Проведіть нескладний розрахунок частки від розподілу результату на витрати. Часто в практиці в формулу розрахунку додають множення на 100%. Це роблять з метою більшої наочності, такий показник називається рентабельністю.
Зверніть увагу
Поняття «результативність» та «ефективність» дуже близькі за значенням, але їх не можна плутати. Під результативністю розуміють те, наскільки точно і в строк виконано завдання. Ефективність же показує, чи вдалося виконати завдання з мінімальними витратами.
Корисна порада
Розрахунок ефективності - це заключний етап проведення аналізу з метою виявлення доцільності або оптимальності досліджуваного явища. Дуже важливо на попередніх етапах правильно і повно визначити показники, за допомогою яких в подальшому буде розрахована ефективність.
Ефективна процентна ставка - це величина, яка дає кредитору можливість визначити отримуваний дохід від операцій з надання коштів під відсотки. Вона являє собою повну вартість кредиту, тобто переплату, яка здійснюється позичальником за весь період кредитування.
Інструкція
1
Необхідно враховувати, що процентна ставка, зазначена в кредитному договорі, це не всі витрати, які несе позичальник за позикою. Тому ефективна процентна ставка покликана поінформувати потенційного клієнта про можливі витрати, пов'язані з обслуговуванням боргу.
2
В розрахунок ефективної процентної ставки в обов'язковому порядку входять платежі з погашення основного боргу, відсотків за користування коштами, комісія за розгляд кредитної заявки, за відкриття та обслуговування кредитного рахунку, за дострокове погашення основного боргу, а також суми обов'язкового страхування заставленого майна або життя і здоров'я позичальника, якщо це передбачено кредитним договором.
3
Ефективна процентна ставка також залежить від способу погашення кредиту (аннуїтетниє або диференційовані платежі), періодичності сплати основного боргу (щомісяця, щокварталу або наприкінці терміну погашення кредиту), періодичності стягнення комісії (разово або щомісяця).
4
При консультуванні клієнта з приводу кредиту працівник банку зобов'язаний надати інформацію щодо розрахунку ефективної процентної ставки. Самостійно її можна визначити за допомогою програми «Кредитний калькулятор», де в потрібні поля заносяться параметри кредитної угоди.
5
Якщо немає можливості скористатися даною програмою, то ефективну процентну ставку можна підрахувати самостійно. Даний розрахунок буде менш точним, проте дозволить встановити різницю між заявленою відсотковою ставкою і реальною.
6
Для цього необхідно щомісячний платіж по кредиту з урахуванням відсотків помножити на термін кредитування в місяцях. Вийде сума, яку позичальник зобов'язаний виплатити протягом терміну кредитування. До неї треба додати всі наявні комісії та суми страховок. А потім з отриманого результату слід відняти суму запрошуваного кредиту. У підсумку вийде переплата за весь термін кредитування. Якщо її розділити на суму необхідного кредиту і помножити на 100, то вийде шукана величина - ефективна процентна ставка.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=YUSn68wHLV4