Як знайти суму двовимірного масиву. Як знайти максимальний елемент двовимірного масиву с.

Робота з матрицями - один з найбільш ранніх етапів навчання майбутнього програміста, зокрема, вивчає мову C +++. Завдання подібного роду дозволяють не тільки освоїти ази обробки даних, а й дають майданчик для вивчення вкладених циклів, запам'ятовування основ мови та розуміння алгоритмічного процесу як такого. Знаходження суми елементів матриці в даному контексті є одним з кращих завдань, т.к. є найбільш простим і спирається на всі базові поняття програмування.
Інструкція
1
Матриця повинна бути дана або вже сформована. В програмі вона відзначена як «A [n] [m]», де A - ім'я двовимірного масиву , n - кількість символів в стовпці, m - кількість символів в рядку. Тип даних може бути будь-який: int (цілочисельний), float (з точкою, дробовий), char (символьний) і т.п.
2
Для того щоб зберігати суму цифр матриці, потрібно створити змінну для зберігання, наприклад, float sum. При цьому тип змінної визначений не строго: якщо матриця дана як float, а саму змінну прийняти за int, сума все одно буде порахована, але без урахування дробової частини. Крім того, якщо матриця визначена символами (char), а змінна задана як int, то в якості суми ви отримаєте суму кодів символів.
3
Створіть зовнішній цикл. Найбільш простий спосіб задати його - команда for. В даному випадку код буде виглядати так: for (int i = 0; i масиву починається з нуля: тобто якщо задано 3 стовпці, то вони мають індекси 0, 1, 2. Якщо написати цикл i
4
Створивши циклу «по стовпці» додайте цикл «по рядку». Код вийде наступний: for (int i = 0; i
5
Всередині циклу по j додайте рядок: s = s + A [i] [j]. Цей запис означає, що S дорівнює самій собі плюс значення матриці A, що знаходиться в рядку i і стовпці j. Враховуючи, що цикл організований як перебір елементів всіх рядків і всіх стовпців, в результаті буде приплюсований кожен елемент A [i] [j].
6
Підсумковий код (фігурні дужки можна прибрати): for (int i = 0; i