Як побудувати лінійний тренд.

Лінії тренда є елементами апарату технічного аналізу, які використовуються для виявлення динаміки зміни цін на різних видах бірж. Вони являють собою певне геометричне відображення аналізованих середніх значень показників, отримані за допомогою якоїсь математичної функції.
Інструкція
1
Лінійний тренд виражає собою функцію: y = ax + b, гдеa - значення, на яке буде збільшено таке значення в часі ряду; x - номер періоду в певному часовому ряду (наприклад, номер місяця, дня або кварталу) ; y - послідовність аналізованих значень (це можуть бути продажу за місяць); b - точка перетину, яка на графіку буде перетинатися з віссю y (мінімальний рівень) .При цьому, якщо значення a є більше нуля, то динаміка зростання буде позитивною. В свою чергу, якщо а менше нуля, то динаміка лінійного тренда буде негативною.
2
Використовуйте лінійний тренд для прогнозування окремих часових рядів, у яких дані збільшуються або знижуються з постійною швидкістю. При побудові лінійного тренда можете використовувати програму Excel. Наприклад, якщо вам необхідний лінійний тренд для побудови прогнозу продажів по місяцях, тоді зробіть 2 змінних в часі ряду (час - місяці й обсяг продажів).
3
Рівняння лінійного тренда у вас буде таке ж: y = ax + b, де y - обсяги продажу, x - це месяци.Постройте графік в Excel. По осі x у вас вийде ваш часовий проміжок (1, 2, 3 - по місяцях: січень, лютий і т.д.), по осі y зміни обсягу продажів. Після цього додайте на графіку лінію тренда .
4
Продовжіть лінію тренда для прогнозування і визначте її значення. При цьому вам повинні бути відомі лише значення часу по осі X, а прогнозні значення вам необхідно розрахувати за допомогою раніше зазначеної формули.
5
Зіставте отримані прогнозні значення лінійного тренда з фактичними даними. Таким чином ви зможете визначити зростання обсягу продажів в процентному співвідношенні.
6
Можете скорегувати прогнозовані значення лінійного тренда в тому випадку, якщо вас не влаштовує зростання, тобто ви розумієте, що є компоненти, які на нього можуть вплинути. Якщо ви зміните значення «a» в лінійному тренді y = ax + b, тоді ви зможете збільшити нахил тренда . Так ви можете змінювати нахил тренда , рівень тренда , або одночасно ці два показники.
Числова послідовність представлена функцією виду an = f (n), яка задана на безлічі натуральних чисел. У більшості випадків в числових послідовностях f (n) замінюється на an. Числа a1, a2, ..., an - члени послідовності, причому a1 - перший, a2 - другий, аk - k-ий. На підставі даних функції числової послідовності будується графік.
Вам знадобиться
  • - довідник з математики;
  • - лінійка;
  • - зошит;
  • - простий олівець;
  • - вихідні дані.
Інструкція
1
Перш ніж приступати до побудови графіка послідовності, визначте, якою функцією є числова послідовність. Розрізняють незростаюча або неубутних послідовність (an), для якої при будь-якому значенні n справедливим є нерівність виду: an? An + 1 або an? An + 1. За умови, що an> an + 1 або an
2
При побудові графіка числової послідовності зверніть увагу на те, що послідовність (an) може бути обмежена знизу або зверху: для цього має існувати число М, щоб при будь-якому значенні n було справедливим нерівність an? М або an? М. Більш того, графік числової послідовності може бути обмежений одночасно з двох сторін: така послідовність називається обмеженою.
3
Побудуйте графік числової послідовності, в якому а - межа послідовності (для заданого кожного малого позитивного числа? Повинно бути знайдено таке число N, яке б при n> N задовольняло значенням нерівності | xn-a |
Зверніть увагу
Переконайтеся в тому, що побудований вами графік числової послідовності зображений правильно: для цього зіставте знайдені значення з тими, що відкладені на малюнку.
Корисна порада
Графік для числової послідовності представлятиме собою окремі точки, розташовані праворуч від осі OY.