Як знайти прибуток від реалізації.

Прибуток від реалізації продукції є одним з головних показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Підсумки роботи фірми зазвичай підводяться щоквартально після складання бухгалтерської звітності. Однак, прибуток від реалізації можна підраховувати щомісяця.
Вам знадобиться
  • - дані бухгалтерського обліку про виручку від реалізації і витрати на виробництво і реалізацію (собівартості).
Інструкція
1
Визначте виручку від реалізації готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг за аналізований період. Якщо ви використовуєте для цього дані бухгалтерської звітності, знайдіть її суму у Звіті про прибутки і збитки організації по рядку 010 «Виручка від продажу» (там вона вказується за вирахуванням ПДВ). Якщо вам необхідно розрахувати її за будь-який місяць за даними бухгалтерського обліку, то для визначення виручки візьміть підсумкову суму обороту по кредиту рахунку 90.1 «Продажі». Відніміть з цієї цифри дані про ПДВ, отриманого з покупців (підсумковий оборот за дебетом рахунка 90.3 «ПДВ»).
2
Визначте собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг. У Звіті про прибутки і збитки - це цифра по рядку 020 «Собівартість». За даними бухгалтерських рахунків - це обороти за дебетом рахунка 90.2 «Собівартість». Знайдіть комерційні та управлінські витрати у Звіті про прибутки і збитки (рядок 030 і 040). Суму комерційних витрат можна визначити за даними бухгалтерського обліку - це оборот за дебетом рахунка 44 «Витрати на продаж». Управлінські витрати за період - це сума за дебетом рахунка 26 «Загальногосподарські витрати».
3
Розрахуйте прибуток від реалізації за період за формулою: П = В - С - КР - УР, де: В - виручка від реалізації товарів, С - собівартість реалізованих товарів, КР - комерційні витрати, УР - управлінські витрати. Знайдіть прибуток від реалізації, обчисливши різницю між виручкою від продажів (за мінусом ПДВ), собівартістю реалізованих товарів, комерційними та управлінськими витратами.