Як визначити індекс фізичного обсягу.

Індекс фізичного обсягу використовується поряд з іншими економічними показниками для об'єктивної оцінки ефективності виробничої політики підприємства. Це поняття характеризує зміну обороту продукції за звітний період у порівнянні з минулими.
Інструкція
1
Фахівці економічного відділу будь-якого підприємства використовують індексну систему аналізу основної діяльності. Економічні індекси виступають в ролі порівняльних характеристик за часом і є відносними величинами динаміки процесів, пов'язаних з виробництвом і реалізації продукції.
2
Індекс фізичного обсягу характеризує процес зміни величини товарообігу. Як тимчасові параметрів для порівняння використовуються дані за два періоди, звітний (поточний) і базисний. Як правило, це річний період, рідше - квартальний.
3
Звітним періодом є часовий проміжок, що пройшов з моменту останніх розрахунків до дня закриття періоду включно. Базисний період - це інтервал часу в минулому, дані за який вже були підраховані і представлені в попередньому або раніших звітах.
4
Щоб визначити індекс фізичного обсягу, використовують дані товарообігу, а саме кількість одиниць продукції. Оскільки підприємства часто випускають не одне, а кілька найменувань товару, величини множать на ціни і складають за видами продукції.
5
Формула індексу фізичного обсягу виглядає наступним чином: Iv =? (N1 * C0)/? (N0 * C0), де N1 і N0 - кількість одиниць продукції, які були реалізовані за звітний і базисний період відповідно; c0 - ціни базисного періоду.
6
Ціни базисного періоду виступають у визначенні індексу фізичного обсягу в якості характеристики, яка дозволяє співвідносити несумірні величини. Адже просте порівняння обсягів усього товару за обидва періоди не дасть правильного результату, т.к. продукція випускається декількох видів.
7
Припустимо, наприклад, що підприємство випускає спортивний інвентар: лижі, ковзани і санки. Тоді правильно буде визначити індекс фізичного обсягу так: Iv = (Nл1 * Cл0 + Nк1 * Cк0 + Nс1 * Cс0)/(Nл0 * Cл0 + Nк0 * Cк0 + Nс0 * Cс0).