Як знайти середню прибуток.

Для людини, пов'язаного з вкладеннями і інвестиціями, важливо знати і оцінювати динаміку прибутку. Необхідно користуватися таким методом визначення середньої прибутку, який дає найбільш чітке уявлення про цей показник.
Інструкція
1
Поспостерігайте і проаналізуйте картину прибутковості за останні 6 місяців. Зрозуміло, що акції, сировина та інші фінансові інструменти не можуть гарантувати постійного приросту капіталу. Він може коливатися і бути, наприклад, таким: 17%, 5%, -3%, 37%, 51% і 7%. Виняток становлять облігації, депозити та інструменти, що мають фіксовану дохідність.
2
Для опису прибутковості використовується показник середнього прибутку, який обчислюється кількома методами, часом, не завжди точно. Простий або стандартний метод визначення середнього прибутку передбачає використання розрахунку середнього арифметичного значення. Для показників прибутковості наведеного вище прикладу випливає, що середнє арифметичне становитиме: (17 + 5 - 3 + 37 + 51 + 7)/6 = 19. Тобто, середня місячна прибутковість складе 19%. Переконайтеся, чи так це насправді. Зробіть припущення, що ви вклали 100 р. Тоді відповідно до вищезгаданої щомісячної дохідністю ви отримаєте суму, рівну приблизно 284 р. Іншими словами, при середній прибутковості в 19% протягом 6 місяців ви отримали в кінці періоду 284 р при вкладених 100 р.
3
Порівняйте результати ваших обчислень з реальною щомісячної прибутком. Провівши нескладні обчислення, ви виявите, що реальний капітал на кінець періоду склав 263,77 р, тоді як, згідно арифметичному методу визначення середньої дохідності, він дорівнює 284 р, тобто приблизно на 7,1% більше. Так легко переконатися, що стандартний метод не відображає дійсності і дає перебільшені показники від вашої інвестиційної діяльності.
4
Щоб реально оцінити середню прибуток за конкретний період, використовуйте формулу середнього геометричного або пропорційного значення, а не середнього арифметичного. Для розглянутого прикладу середня місячна прибуток у відсотках при коректному обчисленні дорівнюватиме: (1,17 * 1,05 * 0,97 * 1,37 * 1,51 * 1,07) ^ (1/6) = 15,8263% , а не 19%, що нижче показників при стандартному підрахунку. Перевіривши арифметичними розрахунками достовірність цього методу, ви переконаєтеся, що отримали реальне значення, рівне 263,77 р.
5
Використовуйте на практиці отриманий досвід. Поцікавтеся про метод обчислення середньої прибутковості , наприклад, власних активів. Майте на увазі, що зацікавлені організації (від ПІФ до персональних брокерів) можуть скористатися ситуацією і надати вам невірні відомості, що особливо важливо при роботі з значними обсягами грошових коштів.
6
Правильно оцінюйте вашу середню прибуток за певний період і обов'язково уточнюйте спосіб визначення цього показника, не дозволяючи себе обманювати.
Для визначення середніх величин, таких як, наприклад, відвідуваність, обчислюється середнє арифметичне значення. Ще в математиці воно має назву "просте середнє число". Воно найбільш часто застосовується для узагальнення статистичної інформації при наявності декількох значень одного показника.
Інструкція
1
Визначте, середнє арифметичне яких саме числових показників вам необхідно знайти. Обов'язково перевірте, чи всі числові значення у вас є, тому що якщо не прийняти в розрахунок хоча б одне число, результат буде невірним. Визначте кількість доданків значень. Необхідно уважно порахувати, скільки чисел було прийнято до розрахунку.
2
Складіть все наявні числові значення. Проведіть контрольну перевірку отриманої суми, так як від правильності її обчислення залежить підсумковий результат усіх дій. Для точності розрахунків краще використовувати калькулятор.
3
Розділіть отриману раннє суму чисел на їх кількість. Для точності обчислення краще скористатися калькулятором. Підсумок поділу є середнім арифметичним значенням доданків чисел.
4
Уважно поставтеся до всіх етапів розрахунку, так як помилка хоч в одному з обчислень призведе до неправильного підсумкового показника. Перевіряйте отримані розрахунки на кожному етапі. Середнє арифметичне число має той же вимірювач, що і доданки числа, тобто якщо ви визначаєте середню відвідуваність студентів, то всі показники у вас будуть «людина».
5
Даний спосіб обчислення застосовується тільки в математичних та статистичних розрахунках. Так, наприклад, визначення середнього арифметичного значення в інформатиці має інший алгоритм обчислення. Середнє арифметичне значення є дуже умовним показником. Воно показує ймовірність тієї чи іншої події за умови, що у нього тільки один фактор небудь показник. Для найбільш глибокого аналізу необхідно враховувати безліч чинників. Для цього застосовується обчислення більш загальних величин.