Як оприбуткувати друк. оприбуткування печатка організації.

Друк - необхідний інструмент в діяльності кожної організації або підприємця. Печатки можуть мати різне призначення: для фінансових, господарських, кадрових документів, довідок і т.д. Тому має сенс вести їх строгий балансовий облік. Як правило, собівартість друку невисока, а термін служби тривалий, і виникає маса питань, як правильно її оприбутковувати.
Інструкція
1
Друк приймається до обліку в складі матеріально-виробничих запасів, тому оприбутковують її як інвентар, тобто в дебет рахунку 10 «Матеріали» субрахунка 9 «Інвентар і господарські речі» прибутковим ордером за формою М-4.
2
Для відображення в бухгалтерському обліку витрати на придбання друку використовуйте також рахунки: 51 «Розрахунковий рахунок», 71 «Розрахунки з підзвітними особами», 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей », 26« Загальногосподарські витрати ». Для обліку оплати постачальнику за виготовлення печатки використовуйте проводки: - Дт 60 Кт 71 - при готівковому розрахунку; - Дт 60 Кт 51 - при безготівковому розрахунку.
3
Для обліку друку в складі матеріально-виробничих запасів зробіть операції: - Дт 10 Кт 60 - сума без ПДВ; - Дт 19 Кт 60 - сума НДС.В тому випадку, якщо в супровідних документах до друку (рахунок-фактура , накладна) не виділено ПДВ, остання операція не потрібна.
4
Після оприбуткування друку необхідно передати її відповідальній особі на зберігання. У бухгалтерському обліку така передача враховується як введення в експлуатацію, тому оформите вимога-накладну з використанням проводки: Дт 26 Кт 10 - вартість друку без ПДВ (балансова).
5
Цією операцією спишіть витрата на виготовлення та придбання, а сама печатка повинна числитися в обліку безстроково, тому переведіть її на позабалансовий рахунок МЦ.04 «Інвентар та господарські речі в експлуатації». При передачі інвентарю в експлуатацію в бухгалтерській програмі проводка формується автоматично, в іншому випадку випишіть бухгалтерську довідку.
6
При передачі печатки директору, головному бухгалтеру або іншому працівнику підприємства, у віданні якого вона перебуватиме, обов'язково візьміть з нього розпис в отриманні в накладній або розписці. Це допоможе надалі уникнути різних непорозумінь з приводу несанкціонованого використання печатки.