Як розрахувати операційний прибуток.

Операційна прибуток - це прибуток , яка утворюється за рахунок різниці між валовою прибуток ю та операційними витратами. Всі організації, які здійснюють господарську діяльність, можуть розрахувати такий фінансовий показник.
Інструкція
1
Визначте суму операційних витрат. Для цього складіть всі адміністративні витрати (оплата персоналу, відсотки по кредиту або позики і т.д.), комерційні витрати (реклама, транспортні витрати та інше), безнадійну суму кредиторської заборгованості.
2
Вирахуйте суму операційних доходів. Включіть сюди надходження від ваших контрагентів, відсотки, отримані внаслідок виданих позик і кредитів, надходження за договорами оренди і чисту прибуток від продажу основних засобів.
3
Порахуйте валову прибуток . Для цього розрахуйте виручку, отриману від реалізації товарів і надання послуг (або робіт). Також розрахуйте собівартість продукції. Після цього з виручки відніміть собівартість. Отриманий результат і буде валовий прибуток ю.
4
Тепер перейдіть до розрахунку операційного прибутку. Для цього до суми валового прибутку додайте загальну суму операційних доходів і відніміть величину операційних витрат. Отримане число і буде таким показником, як операційна прибуток .
5
Якщо ви заповнюєте звіт про прибутки і збитки (форма №2), вкажіть суму операційних витрат по рядку 050. Для цього підсумуйте рядки 020 (собівартість проданих товарів, робіт і послуг), 030 (комерційні витрати), 040 ( управлінські витрати). Потім з рядка 010 (виручка, отримана від продажу товарів, робіт або послуг) відніміть отриману вище суму. Результат запишіть у рядок 050.
Корисна порада
Операційний прибуток - це такий прибуток, яка має відношення лише до діяльності організації. При здійсненні господарської діяльності може виникнути критична операційний прибуток, вона утворюється тоді, коли отримані доходи йдуть в рахунок сплати відсотків за позиковими коштами, тобто в рахунок погашення.