Як скласти цільову програму.

Цільовий програмою називають весь комплекс дій, спрямованих на вирішення конкретної проблеми. Така програма повинна містити шляхи, засоби досягнення мети. І це не обов'язково державні чи муніципальні проекти - кожна організація може таким чином вирішувати нагальні питання.
Інструкція
1
Складання цільової програми починається з визначення цілей і завдань, які повинні відповідати стратегії розвитку підприємства. Це може бути кампанія з ліквідації шлюбу, що в цілому приведе до поліпшення якості продукції та зниження витрат.
2
Вкажіть назву програми, об'єкта планування, терміни реалізації, позначте коло відповідальних за виконання осіб.
3
Охарактеризуйте проблему. Ви повинні чітко позначити, в якому стані зараз знаходиться вирішення проблеми, визначити якісні та кількісні показники, що потребують серйозного коригування. Позначте процентне відношення некондиційного товару до відповідного вимогам якості. З'ясуйте, які причини шлюбу, як можна їх ліквідувати.
4
Складіть перелік заходів, спрямованих на вирішення тактичного завдання, в даному випадку на ліквідацію шлюбу.
5
Визначте джерела та обсяг цільового фінансування за періодами. Сума має бути визначена до початку реалізації програми, і кошти на неї краще виділити в окремий фонд. В обсяг витрат слід включити оплату праці, придбання товарів і послуг, в тому числі і витрати на наукові вишукування, купівлю основних засобів та нематеріальних активів і так далі.
6
Назвіть очікувані результати і позначте конкретні показники на основі внутрішньої звітності, за якими ви будете судити про ефективність кампанії. Дуже важливо відзначити, якими будуть наслідки бездіяльності в даному напрямку.
7
На підставі всієї виконаної роботи складіть паспорт цільової програми, де наочно зафіксуйте всі основні положення. Надайте цей документ на підпис посадовій особі і передайте копії виконавцям.
8
Запускати реалізацію цільової компанії має сенс, коли є можливість проконтролювати виконання зазначених дій і цільове використання коштів. Спочатку продумайте, чи виправдає кінцевий результат вкладені у вирішення проблеми гроші; якщо так, то наскільки.