Як розрахувати економічний ефект. рентабельність формула.

Впровадження чогось нового або зміна технології на виробництві здійснюється з метою досягнення певного результату. Результативність діяльності можна виміряти за допомогою спеціальних показників. Серед них слід виділити економічну ефективність .
Вам знадобиться
  • - дані про витрати і прибутку підприємства;
  • - калькулятор
Інструкція
1
Необхідно розрізняти показники економічного ефекту та економічної ефективності. Перший з них являє собою результат діяльності підприємства в абсолютному вираженні. До нього можна віднести обсяг продажів, виручку від реалізації або прибуток. Розраховується наступним чином: Е = П-ЗП - результат деятельностіЗ - Витрати
2
Такий ефект виражається в рублях. Як приклад можна розглянути впровадження на підприємстві нової лінії з виробництва лимонаду дає економічний ефект в рік 100 млн. Рублів.
3
Позитивний економічний ефект спостерігається тоді, коли результати виправдовують витрати. Це і є прибуток. Якщо величина витрачених ресурсів перевищує отримані результати, має місце негативний економічний ефект або збиток.
4
Економічна ефективність - відносний показник, який порівнює отриманий результат з витраченими на нього ресурсами. Його можна визначити за формулою: ЕФ = П/З
5
Основним результатом діяльності підприємства є прибуток. Однак, використовуючи її, дуже важко зробити обґрунтовані й точні висновки про прибутковість даного заходу. Тому доцільно використовувати при аналізі ефективності показники рентабельності. Вони обчислюються у вигляді коефіцієнта або у відсотковому вираженні. Можна виділити наступні коефіцієнти, які використовують в розрахунках: рентабельність продажів, активів, власного капіталу та ін.
6
Річний або сумарний ефект визначається, якщо спостерігається отримання позитивного ефекту протягом тривалого періоду часу. ГЕФ = Пt-ЗtПt - результати діяльності розрахункового періоду tЗt - витрати на заходи розрахункового періоду t