Як визначити магнітний потік.

Магнітний потік відноситься до магнітогідродинаміка, яка являє собою вивчення руху іонізованних газів і провідних рідин при наявності магнітного поля. Даний показник найчастіше застосовується в астрофізиці. За допомогою неї вивчають циркуляцію і конвекцію речовини в зірках, поширення хвиль в атмосфері Сонця і багато іншого.
Інструкція
1
Визначте місцезнаходження магнітного потік а. У свою чергу, можете розглянути котушку, замкнуту на короткий проміжок часу, по якій буде проходити струм. Усередині даної котушки ви зможете визначити магнітне поле С, енергія якого в одиниці об'єму повинна дорівнювати В2/8П. Без ідеальних джерел напруги (ерс) струм буде зменшуватися через джоулева втрат. При цьому поступово виникне ерс індукції, яке буде перешкоджати зменшення струму. У цей час магнітна енергія буде підтримувати струм і поступово витрачатися на нагрів провідника. Точно такий же процес відбувається і в суцільному обсязі проводить газу, в якому циркулює замкнутий струм і знаходиться магнітне поле. З цього випливає, що магнітний потік за який-небудь час t майже не змінюється. Крім цього, контур за даний час деформується і проходить через нього магнітний потік зберігається. У разі стиснення контуру буде збільшуватися і напруженість самого магнітного поля.
2
Зверніть увагу, що магнітний потік на увазі під собою інтеграл вектора показника магнітної індукції, що проходить через певну кінцеву поверхню. Його можна визначити через інтеграл розглянутої поверхні. При цьому, сам векторний елемент площі розглянутої поверхні можна визначити за формулою: S = S * n, де n - це одиничний вектор, який є нормальним по відношенню до поверхні.
3
Використовуйте іншу формулу для обчислення магнітного потік а: Ф = BS, гдеФ - це потік вектора; В - магнітна індукція; S - розглянута поверхню. Даний розрахунок необхідно використовувати в тому випадку, коли аналізована площа обмежена будь-яким плоским контуром, розташованим в нормальному положенні по відношенню до напрямку певного однорідного поля.
4
Виразіть магнітний потік через циркуляцію векторного потенціалу розглянутого магнітного поля за даним контуру: Ф = A * l, де l є елементом довжини контура.