Як розрахувати коефіцієнт шарпа.

Інвестування коштів здійснюється з метою отримання відповідного економічного ефекту. Для оцінки ефективності інвестицій широко застосовуються спеціальні статистичні коефіцієнти . Найбільш поширеним є показник, формула розрахунку якого розроблена лауреатом Нобелівської премії Біллом Шарпом.
Вам знадобиться
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Коефіцієнт Шарпа характеризує ефективність поєднання дохідності та ризику ймовірності мінливості при управлінні інвестиційним портфелем. Він відображає його прибутковість, отриману понад безризикової ставки, з урахуванням систематичного і не систематичного ризику. Чим вище даний показник, тим більш якісно здійснюється керування портфелем або фондом.
2
Існує безліч варіантів розрахунку, але всіх їх можна представити в загальному вигляді: коефіцієнт Шарпа = (прибутковість - безризикова прибутковість)/стандартне відхилення прибутковості. Він вимірюється як в грошових одиницях, так і у відсотках. Рекомендується використовувати значення для періоду рівного одному року, тоді розрахунки будуть найбільш точними.
3
Розглянемо докладніше деякі елементи формули. Перший являє собою ту частину грошових коштів, яку інвестор заробляє на вкладених активах.
4
До безризиковою слід віднести ту суму, яку очікується заробити на так званих безризикових активах. Вона представлена ставкою по державних цінних паперів.
5
Стандартне відхилення в даному випадку являє собою коливання результатів портфеля щодо його середньої прибутковості. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Цей показник має на увазі ризик, який притаманний даному вкладенню або фонду. Що значно ускладнює визначення ефективність, тому що за інших рівних умов коефіцієнт Шарпа може виявитися однаковим у портфелів з негативною і позитивною прибутковістю.
6
Якщо інвестор вкладає гроші в безризикові активи, то в цьому випадку коефіцієнт приймає значення рівне нулю. Портфелі, які не можуть принести навіть мінімального доходу, матимуть від'ємне значення цього показника. Позитивним він буде при перевищенні прибутковості мінімальної ставки по державних цінних паперів.
7
Даний коефіцієнт є прекрасним інструментом порівняння дохідності та ризику різних варіантів управління портфелем або фондом. Але у випадку порівняння альтернативних форм вкладення доцільно використовувати його в комплексі з іншими показниками.