Як проводити перевірки.

Об'єктом перевірки можуть бути різні предмети. Сам процес перевірки зручно вести по окремих етапах. Це робиться, щоб не упустити важливих деталей і не втратити марно час. Адже будь-яка перевірка і так відволікає людей від виконання звичайної роботи.
Вам знадобиться
  • Помічники (ревізори).
Інструкція
1
Сформулюйте мету перевірки . Це може бути перевірка облікового складу чого-небудь. Або виявлення застарілих об'єктів для їх подальшої заміни. Або звірка предметів для передачі новому співробітнику матеріальної відповідальності. Залежно від поставлених цілей буде робитися висновок відповідальної особи про проведену перевірку.
2
Роздрукуйте повний список об'єктів, що перевіряються. Надалі знадобляться ще копії цього списку, для кожного ревізора. Зараз же список необхідний, щоб на наступному кроці визначити точну кількість ревізорів.
3
Встановіть терміни проведення перевірки . Визначтеся, скільки об'єктів може перевірити за цей термін одна людина. Якщо на перевірку різних об'єктів потрібна різна кількість часу, розділіть весь список об'єктів на відповідні смислові групи.
4
Обчисліть необхідну кількість учасників перевірки (ревізорів). Для цього розділіть число об'єктів в кожній смисловій групі на кількість об'єктів, яке може перевірити одна людина.
5
Узгодьте організаційні моменти. Чи повинен кожен ревізор мати спеціальний пропуск? Чи треба попереджати про перевірку інших співробітників? Чи слід якусь інформацію зберігати в таємниці? Чи потрібні чиїсь підписи на документах? В який час буде обід? Що, якщо ревізори не встигнуть все зробити вчасно? Які будуть наслідки помилок ревізора в процесі перевірки ?
6
Переконайтеся, що у кожного ревізора є необхідні письмові приладдя. Проведіть для них вступний інструктаж, роздайте необхідні документи та перевірочні списки. Попередьте про відповідальність.
7
Проведіть перевірку і напишіть висновок.
Зверніть увагу
Заздалегідь з'ясуйте, кому не вигідні результати перевірки. Чи може ця людина якось впливати на ревізорів? Захистіть ваших помічників від такого впливу.
Корисна порада
Будь-яка перевірка є дуже емоційним процесом для інших співробітників. Заспокойте людей, поясніть мету і терміни перевірки. Постарайтеся працювати з хорошим психологічним настроєм.
Службова перевірка проводитися з метою виявлення або встановлення обставин порушення працівником або працівниками положень чинного законодавства, або локальних нормативних актів роботодавця. Основні принципи при проведенні перевірки - об'єктивність і всебічність. Термін проведення перевірки не повинен перевищувати строків притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності.
Інструкція
1
При перевірці необхідно рішення керівника, оформлене належним чином-наказом, про проведення службової перевірки.
2
Створення комісії у складі не менше 3 осіб. Призначається голова комісії. Як правило, в число членів комісії включаються фахівці, що володіють необхідними знаннями та досвідом в питаннях, які стосуються предмета перевірки. Не вмикайте в число членів комісії працівників, прямо або побічно зацікавлених в результатах перевірки.
3
Голова комісії складає план дій і визначає порядок проведення службової перевірки.
4
Голова та члени комісії об'єктивно і всебічно досліджують матеріали та обставини, що спричинили перевірки. В ході перевірки комісія вправі брати пояснення у осіб, щодо яких проводитиметься перевірка та інших осіб, здатних пояснити ті чи інші обставини, які стосуються предмета перевірки. Члени комісії збирають і аналізують всі матеріали та інформацію щодо правопорушення. Члени комісії зобов'язані дотримуватися конфіденційності отриманих відомостей і повно і об'єктивно дослідити всі обставини.
5
За результатами проведеної перевірки складається письмовий висновок. У висновку вказуються підстави і строки проведення перевірки, члени комісії та їх статус, питання, які з'ясовувалися в ході перевірки, встановлені перевіркою обставини. Так само висновок повинен містити висновки про винність або невинність працівника, щодо якого проводилася перевірка. Члени комісії мають право внести пропозиції щодо вжиття заходів по усуненню порушень, а також вживання заходів щодо винного працівника.
6
Висновок повинен містити дату і місце складання, а також має бути підписана головою і всіма членами комісії. Також з результатами перевірки під розпис необхідно ознайомити працівника, щодо якої вона проводилася.
7
Висновок про службову перевірці направляється на розгляд керівнику для прийняття подальшого рішення.