Як знайти силу струму.

Сила струму - це фізична величина, яка показує те, який електричний заряд q пройшов через провідник за часовий проміжок t. Залежно від того, як складена ланцюг, існує два методи розрахунку сили струму (позначається символом "I", виражається в амперах (А)). Всі ці методи виходять із закону Ома, який свідчить: "Сила струму в однорідному ділянці ланцюга прямо пропорційна напрузі, прикладеному до ділянки, і обернено пропорційна електричному опору цієї ділянки."
Вам знадобиться
  • Час дії струму в ланцюзі, напруга, внутрішньо і зовнішнє опору, а також значення електрорушійної сили в даному випадку.
Інструкція
1
Сила струму для окремої ділянки електричного кола визначається какI = U/R, гдеU - напруга струму в ланцюзі; R - опір провідника.
2
Якщо треба визначить силу струму для повного кола, то це зробити можна за такою формулою: I = E/(R + r), гдеE - розмір електрорушійної сили; R - зовнішній опір; r - внутрішній опір.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=9DuSWXIcOI8
Зверніть увагу
Крім теоретичних способів, існує практичний спосіб виміряти силу струму. Для цього застосовується прилад "амперметр".