Як визначити межу текучості.

Межа плинності - це величина механічного навантаження (напруги), при якій в матеріалі настають необоротні деформації, зміни його розмірів і форми. Величину межі плинності сьогодні використовують для визначення якісних характеристик металів, сталей. Від неї залежить міцність металевих конструкцій, кріпильних елементів, механізмів.
Інструкція
1
Для твердих сталей, які не мають майданчика плинності, визначають умовний межа плинності, яка визначається при досягненні 0,2% залишкової деформації. Існують спеціальні таблиці, в яких дані значення меж плинності для різних матеріалів і сталей. Значення визначаються відповідними ГОСТами, прийнятими в Росії.
2
Для визначення межі плинності використовують два методи: аналітичний і графіческій.Аналітіческій метод. Відповідно до рекомендацій ГОСТу, виберіть зразок арматури (матеріалу) для випробування і визначте його початкове розтин шляхом вимірювання або визначення за відповідною формулою. Помістіть зразок у тензометр, відповідний ГОСТ 18957-73, проведіть кілька випробувань, вимірюючи величини механічної напруги і площі перетину, величини подовження, аж до розриву матеріалу. Визначте межа плинності зразка за формулою, де він дорівнює відношенню прикладеної (виміряного) механічної напруги до початкової площі перерізу зразка. Вимірюється в МПа (кгс/мм2).
3
Графічний метод полягає в побудові діаграми «напруження-подовження» випробування зразка на тензометра. Візьміть міліметровий папір і побудуйте систему координат, в якій по осі ординат (у) відкладіть навантаження, що прикладається до матеріалу під час випробування, а по осі абсцис (х) - величину деформації (подовження) зразка аж до його розриву. Сила, що відповідає межі плинності зразка визначається в точці перетину прямої, що відповідає навантаженню, що діє на зразок в момент випробування, з діаграмою розтягування.
4
Визначення умовної межі плинності допускається за ГОСТ 1497-84, машинної діаграмі, з умовою періодичного проведення контрольних випробувань зразків за допомогою тензометра, про що має бути зроблений запис в нормативно-технічної документації на вироблену продукцію.
5
Фізична величина межі плинності сьогодні використовується для міжнародного вживання при найменуванні більшості марок сталі, оскільки найбільш повно визначає її конструктивні характеристики.