Як зробити трейд.

Трейдом називається сукупність угод, укладених за звітний період валютним трейдером. Цей показник дозволяє учаснику ринку відволіктися від дрібних успіхів або невдач і побачити більш глобальні результати своєї діяльності.
Інструкція
1
Аналіз власної роботи за певний період дозволяє трейдеру уникнути психологічного стресу від одиничних угод, які принесли йому збиток.
2
Трейдом вважається торгівля за певною системою. В рамках одного трейда всі угоди є однотипними. Активний учасник операцій з купівлі-продажу валюти повинна вміти виділяти рівні обсяги угод. Отримані статистичні дані допоможуть йому ж проаналізувати свої дії і скоригувати свою систему роботи. Тільки після вивчення 3-4 проведених трейдів має сенс міняти свою тактику.
3
Розмір трейда залежить від тактики учасника торгів. У більшості цикл складає 1 день - це внутрішньоденні і позиційні трейдери. Вони здійснюють десятки угод на день. Основний інструмент таких трейдерів - технічний аналіз ринку. Поведінка ціни відстежується за допомогою технічних індикаторів з побудовою графіків. При цьому виходять з того, що зміна ціни циклічно, а значить, її поведінка не важко передбачити по коливаннях в минулому.
4
Деякі ж грають на довгострокову перспективу. Це так звані інвестори. Кількість угод у таких гравців обмежується кількома на рік. Відповідно, їх трейдом може бути 1 рік. Вони у своїй роботі грунтуються на фундаментальному аналізі, який потребує вивчення великих обсягів інформації. Даний вид роботи дуже складний, займаються ним професіонали, які здобули знання в спеціальних навчальних закладах. Вони намагаються передбачити, як ті чи інші події в світі вплинуть на валютний ринок в цілому. І залежить це не тільки від економічних факторів, а й від природних катаклізмів, катастроф.
5
Є також інтуїтивні гравці, для них трейд не грає особливої ролі. Як правило, це досвідчені учасники ринку, яким достатньо поглянути на структуру зміни ціни, щоб зробити вірні висновки.