Як визначити клас точності приладу.

Клас точності є однією з основних характеристик будь-якого вимірювального приладу . Для кожного класу існує певний розмір допустимої похибки. Будь-які вимірювання проводяться для того, щоб отримати найбільш достовірні дані про фізичних даних об'єкта. Вимірювальний прилад повинен відповідати поставленому завданню. При оцінці його якості необхідно врахувати декілька параметрів, у тому числі і клас точності.
Вам знадобиться
  • - прилад;
  • - нормативна документація на прилад.
Інструкція
1
Клас точності приладу зазвичай вказується на шкалі. Він вказується і в інструкції, яка додається до приладу. Подивіться, якими символами він позначений. Це можуть бути великі латинські літери, римські або арабські цифри. В останньому випадку додається який-небудь додатковий символ.
2
Якщо клас точності позначений латинської маркуванням, це означає, що визначається він за абсолютної похибки. Арабські цифри без додаткових значків свідчать про те, що визначальною є зведена похибка, при цьому враховується максимальне або мінімальне значення можливого виміру. Додатковим значком може бути, наприклад, галочка. В цьому випадку також визначення класу йде по зведеної похибки, однак на підставі довжини шкали. При визначенні клас з відносної похибки проставляються римські цифри.
3
Прилад може не мати ніякої маркування. Це значить, що похибка може становити більше 4%, тобто користуватися ним можна тільки для дуже приблизних вимірювань. В цьому випадку розмір похибки встановіть самі. Він приблизно дорівнює половині ціни поділки. При цьому результат вимірювання може бути як більше істинного на розмір похибки, так і менше. Маркування має відповідати державним стандартам.
4
Обчисліть похибку. Клас точності визначається як відношення тієї чи іншої похибки до точного значення. Наприклад, абсолютну можна представити у вигляді різниці між точним і приблизним значеннями х і а, тобто у вигляді формули s = (xa) Відносна визначається як відношення цієї ж різниці до величини а, а наведена - до довжини шкали l. Помножте отриманий результат на 100%.
5
Існує вісім класів точності стрілочних приладів. Вони визначаються по зведеної похибки. Діляться вони на прецизійні і технічні. Перші застосовуються для точних вимірювань - наприклад, в лабораторіях. Діапазон похибок у цих класів - від 0,05 до 0,5.Прібори, відносяться до другої категорії, Вони можуть давати похибку від 1,0 до 4, 0. При цьому по всій довжині шкали розбіжність між даними вимірювання і фактичним значенням одне і те ж.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=XyRBnzKEkE8
Зверніть увагу
Методи вимірювань на точність не впливають. Зрозуміло, кожним приладом необхідно користуватися відповідно до його призначення та інструкцією. Умови для виміру об'єкта повинні відповідати встановленим стандартам - наприклад, прийнятим показниками температури та вологості.