Як розрахувати відносне відхилення. відхилення jnyjcbntkmyjt.

Відносні показники являють собою відношення однієї абсолютної величини до іншої. Вони відображають кількісні співвідношення між досліджуваними явищами. При обчисленні відносного відхилення проводиться порівняння одного або декількох показників з базою або підставою.
Вам знадобиться
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Специфічною рисою показника відхилення є те, що він дозволяє відволіктися від певних розходжень абсолютних величин. Це дає можливість порівнювати такі явища, абсолютні значення яких не є порівнянними.
2
Відносне відхилення являє собою відхилення, яка розраховується по відношенню до інших величинам. Виражається у відсотках або частках. Найчастіше обчислюється по відношенню до якого-небудь загального показника або параметру. Застосування цього індексу в дослідженнях підвищує рівень інформативності проведеного аналізу і дозволяє більш точно оцінювати зміни.
3
Загальна формула розрахунку може бути представлена наступним чином:? О = Хотч/хб. Її складові змінюються залежно від того, яке явище береться в основу зіставлення.
4
Якщо необхідно співвіднести один і той же показник в різні періоди часу, розраховуємо темп його росту. Він показує, як змінилася величина в звітному (поточному) періоді в порівнянні з її базисним рівнем: Тр = х1/х0. Якщо цей показник виражається у відсотках, то йдеться про темп приросту: Тпр = (х1/х0) * 100%.
5
Відносна величина планового завдання являє собою відношення планованого і прийнятого за основу для порівняння рівнів одного і того ж явища. Як база виступає фактично досягнута величина ознаки досліджуваного явища в попередньому періоді. Формула розрахунку має вигляд: ОВПЗ = Хпл/хб.
6
Якщо розглядається виконання заданого рівня, то йдеться про поняття «виконання плану». В цьому випадку розраховується щодо відхилення фактично отриманого результату від планованого рівня: ОВВП = хф/Хпл. Воно показує, у скільки разів отримане значення досліджуваного явища відрізняється від запланованого рівня явища на цей же період.