Як скласти методичний посібник. Як проводити лекції.

Методичне посібник - це друкована брошура, яка містить докладні методичні рекомендації для студентів з вивчення певного навчального курсу. Книжка є результатом обробки загальної інформації по темі, а також власного досвіду в даній області.
Вам знадобиться
  • - література з теми;
  • - власний досвід.
Інструкція
1
Мета методичного посібника для студентів - закріплення матеріалу предмета у міру проходження тем. Будь-яке методичне посібник має включати в себе наступні розділи: вступ, теоретичну частину, практичну частину і дидактичну частину.
2
Сформулюйте у введенні мета написання посібника, вкажіть потенційну читацьку аудиторію, якій це може бути цікаво і корисно, а також результати, яких можна досягти, застосувавши зазначені в ньому методики.
3
Складіть план методичного посібника у вигляді короткого викладу основних розділів. Можна обмежитися двома-трьома реченнями по кожній темі і декількома основними формулами, якщо посібник створюється з технічної дисципліни. Це план майбутньої теоретичної частини.
4
Теоретична частина повинна містити наукові теоретичні матеріали з тематики, які повинні бути структуровані і подані в максимально короткій формі. Дайте посилання до інших робіт або підручниками.
5
Наведіть задачі або приклади з рішенням, до якого прийшли самі. Ця частина посібника є практичною, підкріплювальної теоретичний розділ. Власний досвід допоможе знайти підводні камені, неточності, які можна виправити і дати рекомендації, як їх уникнути. Виділіть дидактичну частину, уявіть в ній допоміжні малюнки, графіки або схеми, що ілюструють основний матеріал.
6
Оформіть розділ з додатковими питаннями, на які студенти повинні відповісти самостійно, але так, щоб для цього їм достатньо було матеріалу, викладеного у вашому посібнику. Дайте контрольні завдання з короткими відповідями в кінці брошури або без них.
7
Методичне посібник - серйозна наукова праця, що дає конкретні рекомендації читачам в тій чи іншій галузі. Тому, щоб уникнути неточностей або помилок, використовуйте при написанні кілька джерел інформації, включаючи праці визнаних фахівців. Використовувану літературу обов'язково вкажіть в кінці посібника, для зручності розділіть на підтеми. Сюди ж винесіть список нормативних документів, якщо такі потрібні.