Як визначити склад злочину.

Склад злочину представляє собою сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин. Його визначення потрібно не тільки службовцям правових структур, а й студентам юридичних вузів.
Вам знадобиться
  • - Кримінальний Кодекс Російської Федерації.
Інструкція
1
Для визначення складу злочину вам необхідно виділити в ньому чотири основні ознаки, які й будуть характеризувати діяння як злочинне. Це об'єкт, суб'єкт, об'єктивна і суб'єктивна сторони.
2
Визначте об'єкт злочину. Об'єкт в даному випадку являє собою охоронювані законом суспільні відносини, на які було скоєно посягання. Від об'єкта залежить суспільна безпека досконалого злочину. Склад злочину, що характеризує об'єкт, включає об'єкт посягання, предмет злочину і потерпілого.
3
Виділіть об'єктивну сторону. Це діяння, а також його наслідки, за допомогою якого скоєно злочин. Об'єктивна сторона злочинного діяння описується в Кримінальному Кодексі Російської Федерації. Вона може бути виражена дією або бездіяльністю злочинця.
4
Визначте суб'єкт - це особа, яка вчинила даний злочин. Покладання відповідальності за скоєне можливо тільки на ту особу, яка досягла віку, зазначеного у статті 20 Кримінального кодексу, і є осудним за результатами експертизи (відповідно до статті 21 КК РФ).
5
Виявіть суб'єктивну сторону злочину. Вона включає в себе вину суб'єкта діяння, а також мотив і мета. Вина може бути умисною або необережною (ст. 25 і 26 КК РФ відповідно).
6
Визначте вид складу злочину. Він може бути простим (без пом'якшуючих чи обтяжуючих обставин, що впливають на ступінь покарання), кваліфікованим (представляє собою підвищену небезпеку для суспільства, має обтяжуючі обставини) і привілейованим (має обставини, що знижують покарання суб'єкта).