Як знайти довжину вектора, якщо є його координати.

Вектор - це спрямований відрізок, характеристикою якого є упорядкована пара або трійка точок евклідового простору. Під довжиною вектора розуміють скалярну величину, рівну арифметичному квадратному кореню з суми квадратів координат вектора .
Вам знадобиться
  • Базові знання з математики і з геометрії.
Інструкція
1
Довжина вектора дорівнює квадратному кореню з суми квадратів координат вектора . Нехай дано вектор a (0, 5, -2). Зведемо в квадрат координати вектора і знайдемо суму отриманих квадратів. Для вектора "а" отримаємо наступне: 0 * 0 + 5 * 5 + (- 2) * (- 2) = 9
2
витягти квадратний корінь з отриманого числа. Результатом добування квадратного кореня буде число рівне довжині вектора . Для вектора "а" його довжина дорівнюватиме кореню квадратному з 9. Тобто довжина a = 3.
Зверніть увагу
Довжина вектора величина не негативна. Після вилучення кореня ви повинні отримати позитивне число.
Корисна порада
Довжина нульового вектора завжди дорівнює нулю. Це слідують з того що його координатами є нулі.