Як визначити рівноважний обсяг. рівноважний ввп.

Рівноважний обсяг увазі під собою такий обсяг виробництва, при якому забезпечується рівність сукупних витрат і обсягу виробленої продукції. Його також називають рівноважним ВВП (або обсягом виробництва), який включає в себе сукупні витрати, які є достатніми для реалізації певного обсягу виробничої діяльності.
Інструкція
1
Визначте рівноважний ВВП за формулою: ВВП = AЕ, де загальна вартість виробленої продукції дорівнює сумі вартості реалізованих товарів. У свою чергу, AЕ = С + I &, тому виходить: ВВП = С + I &. Цю формулу можна застосовувати за умови, що всі вироблені товари розкуповуються, тобто немає надлишків і дефіциту продукції.
2
Побудуйте графік для того, щоб ситуація була більш наочно представлена. Вертикальну вісь назвіть АЕ, а горизонтальну ВВП. Потім відповідно до наявних у вас значеннями, перенесіть їх на графік. При цьому кожна точка, яка знаходиться на бісектрисі 0Б буде характеризувати ситуацію, коли вся вироблена продукція фірми повністю реалізується, тобто кожна її точка покаже рівність АЕ і ВВП. Іншими словами, 0Б є геометричним місцем розташування точок макроекономічного можливого рівноваги. При побудові графіка фактичних сукупних витрат, необхідно підсумувати дві функції - інвестицій і споживання. Оскільки I & дорівнює const, графік АЕ вийде зі зміщенням лінії С (витрати). Зробіть проекцію значення (точки, зазначеної на графіку) на вісь обсягу виробленої продукції, так ви отримаєте значення рівноважного обсягу.
3
Зверніть увагу на механізм, при якому було досягнуто рівновагу. Якщо сукупні витрати виявилися менше обсягу випущених виробів (АЕ <ВВП), тоді компанія може зіткнутися зі збільшенням товарного запасу, а це в свою чергу змусить підприємця знизити обсяги виробництва. І навпаки, при АЕ> ВВП на фірмі може спостерігатися тенденція, що витрат виробляється більше, ніж випускається товару. Отже, товарні запаси поступово скоротяться, а це може стимулювати підприємство до нарощування обсягу випуску продукції до рівня рівноважного обсягу.
4
Розрахуйте рівноважний обсяг по потоку доходів. Тут необхідно враховувати, що частина доходу, який заробляє фірма, зберігається. Отже, дані заощадження, являють собою певні вилучення із загальної суми доходів, тому ВВП виявляється більшого розміру, ніж витрати (С <ВВП) і їх зовсім не вистачає для продажу всієї створеної маси продукції. Також, частина виробленої продукції може бути представлена в якості засобів виробництва, які реалізують всередині підприємницької фірми. Саме тому, інвестиції можна оцінювати у вигляді ін'єкції в економіку, які покликані компенсувати суми вилучення з усього потоку доходів у вигляді заощаджень. Таким чином, рівноважний обсяг буде досягатися тільки тоді, коли буде дотримано рівність: S = I &.